Albrechtova střední školaVznikla před dvěma lety sloučením dvou českotěšínských středních odborných škol SŠ hotelové, obchodní, polygrafické a SŠ zemědělské. Zahájila tak novou éru odborného vzdělávání v těšínském regionu, v němž je největší školou. Čestný název jí byl udělen ministerstvem školství podle Albrechta knížete Těšínského, který v 19. století významně přispěl ke vzniku odborných škol na Těšínsku.

Celkové náklady na opravy jen v letošním roce se pohybují v rozmezí 50 milionů korun.

„Rozsáhlá rekonstrukce této historické budovy probíhá podle architektonické studie v rámci koncepce rozvoje školy," přiblížila ředitelka školy Vanda Palowská.

Cílem rekonstrukce je podle ní zachovat originální podobu budovy s architektonickými prvky, atypickými tvary oken, omítkami, reliéfy.

„Naší snahou je vrátit do původního stavu také interiéry, zejména odstranit dřívější úpravy, jež mnohdy byly provedeny velmi necitlivě. Současně však chceme přizpůsobit prostory novým potřebám školy," dodává Palowská.

V rámci prací je rekonstruován vstup do budovy, schodiště, rozšířena bude tělocvična a školní jídelna, která bude kromě stravování sloužit i jako konferenční místnost. S cílem zajištění kvalitní výuky se už vybudovaly a nyní se připravuje stavba dalších dílen pro obory polygrafické, pekařské, cukrářské, hotelnictví.

„Úpravy uvnitř školy chceme stihnout do konce prázdnin, zateplení by mělo skončit v říjnu," uvedla ředitelka.

Škola funguje ve třech budovách. Dvě se nacházejí ve Frýdecké ulici, největší v Tyršově. Je to nejhonosnější budova ve městě, která až do roku 1960 sloužila jako sídlo okresního úřadu, pak zde byla umístěna zemědělská škola.

V novém školním roce v Albrechtově škole zahájí výuku na 900 žáků.

EMILIE ŚWIDROVÁ