„Ročně sesbíráme necelé dvě tuny použitých olejů, které pak prodáváme k recyklaci specializované firmě. Dlouho jsme se rozmístění speciálních popelnic na tuky a oleje na separačních stanovištích bránili. Po zkušenostech s kontejnery na bioodpad, kdy nám u nich stále vznikaly černé kompostárny, jsme se obávali podobného scénáře. Zkušenosti z nedalekého Havířova, kde sběr zavedli, ale ukazují, že by to mohlo fungovat, a tak jsme se rozhodli pro půlroční pilotní projekt. Pokud se mezi Bohumíňáky osvědčí, nebude docházet ke zneužívání nebo porušování pravidel třídění, tak v něm budeme pokračovat, nakoupíme další nádoby a rozšíříme i počet sběrných míst,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Karvinská pobočka Muzea Těšínska před svým uzavřením. Prosinec 2020.
POSLEDNÍ FOTA: Covid bere, karvinská pobočka Muzea Těšínska končí. Nejsou peníze

Uzamykatelné 240 litrové nádoby s vrchním otvorem posílí větší separační hnízda v místech s vyšší koncentrací obyvatel. Čtyři se objeví v samotném centru Bohumína, čtyři v městských částech. Svážet je budou městské technické služby jednou měsíčně.

Návod na separaci olejů a tuků.Zdroj: město Bohumín

„Každou nádobu opatříme samolepkou s instrukcemi, jak a co třídit. Sbíráme všechny použité jedlé oleje a tuky z domácností - olej z fritovacích hrnců, ze smažení, ztužené tuky. Důležité je, aby lidé použité oleje do popelnice nevlévali přímo, ale aby je doma skladovali v umělohmotných a nepoškozených lahvích, třeba PETkách, a ty pak dobře uzavřené a naplněné použitým olejem vhazovali do separačních nádob. Sklo je pro tyto případy absolutně nevhodné. Jakákoliv sklenice se při vhození do popelnice může rozbít, a tuk se tak rozlije přímo do sběrné nádoby a už se nebude dát recyklovat,“ upozornil ředitel bohumínských technických služeb Marek Pieklo. Dodal, že do nových nádob nepatří technické druhy olejů, například motorový, tlumičový nebo převodový.

Seznam míst s nádobami na olej:

1. vnitroblok za kavárnou na náměstí TGM

2. vnitroblok mezi ulicemi Mírová a Nerudova u bývalé kotelny

3. vnitroblok mezi ulicemi Čs. armády a Jateční

4. křižovatka ulic Za Městem a Koperníkova (za parkem Petra Bezruče)

5. sídliště Tovární (Záblatí)

6. autobusová točna (Záblatí)

7. náměstí Svobody (Starý Bohumín)

8. hospoda U Kecoňě (Skřečoň)