Důvod? Nemocnice chce předejít tomu, aby se bezprostředně po zprovoznění ordinace tvořily kvůli obrovskému zájmu lidí několikadenní fronty. První pacienti by se mohli dočkat vstupní prohlídky letos v březnu.

Ačkoliv je zajištění péče o chrup povinností zdravotních pojišťoven, město Bohumín už nechtělo přihlížet zoufalství tisíců svých občanů, kteří po odchodu několika místních stomatoložek do penze marně shánějí zubaře. Ve spolupráci s Bohumínskou městskou nemocnicí, které se podařilo nasmlouvat tři mladé lékařky, připravuje ve svém objektu otevření nové zubní kliniky.

„Od března zahájí činnost jedna ze tří stomatoložek v dočasných prostorách polikliniky v Čáslavské ulici. Po dokončení stavebních úprav budovy v Nerudově ulici se přesune do nové ambulance, kde se k ní přidají další dvě stomatoložky. Předpokládaný termín kompletního zprovoznění nové zubní kliniky je na přelomu října a listopadu letošního roku,“ uvedl předseda představenstva Bohumínské městské nemocnice Svatopluk Němeček. Jak upřesnil, stomatologická ambulance bude smluvním zařízením, bude tedy mít uzavřenu smlouvu se zdravotními pojišťovnami.

Předpokládaná kapacita nové ambulance se třemi ordinacemi je 3 000 klientů, přesný počet se bude odvíjet od skladby pacientů a stavu jejich chrupu. „Zájemci o registraci budou moci vyplnit elektronický předregistrační formulář. Ten bude z technických důvodů umístěn na webových stránkách města Bohumína. Vstupní data předáme zubním lékařkám, které budou postupně vybrané pacienty zvát na první prohlídku. Až následně dojde k registraci jako takové. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí pacienta je ze zákona plně v jejich kompetenci,“ doplnil Němeček s tím, že bude přihlédnuto k trvalému pobytu zájemců a absenci zubní lékařské péče. Proces zpracování dat a obvolávání zájemců může trvat až několik měsíců, nemocnice proto žádá případné budoucí pacienty o trpělivost.

Elektronický formulář bude spuštěn v pondělí 30. ledna v 18 hodin a ukončen v pátek 10. února ve 14 hodin. „Čas odeslání nebude hrát při výběru pacientů roli, není proto nutné s vyplněním spěchat a zahltit tak systém v prvních minutách od zahájení předregistrace,“ sdělil Němeček. Zájemci v dotazníku vyplní své nacionále, informace o dosavadní zubní péči i údaj o tom, zda chtějí registrovat nezletilé děti. Musí také potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů. Pro osoby, které prokazatelně nemají přístup k internetu, tedy především seniory, budou od 6. února do 10. února v prostorách polikliniky v Čáslavské ulici a v areálu Bohumínské městské nemocnice ve Slezské ulici umístěny tištěné formuláře, které je možno na těchto místech vyplnit a odevzdat.

Na vzniku nové stomatologické ambulance se třemi ordinacemi, dentální hygienou a recepcí má zásadní podíl město, když poskytne nemocnici vhodné prostory v přízemí jedné ze svých budov v centru Bohumína. Pro potřeby kliniky ji v průběhu letošního roku kompletně zrekonstruuje tak, aby vyhovovala přísným hygienickým normám pro provoz zubních ordinací, rentgenu a dalších přístrojů. „Předpokládané náklady na přestavbu včetně vybudování přilehlého parkoviště a na pořízení zdravotnického i dalšího vybavení se budou pohybovat okolo dvaceti milionů korun,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.