Akát, jehož přesné stáří není známé a nedá se ani zjistit, měl puklý kmen.

„Zvažovali jsme možnosti jeho záchrany, ale bohužel, strom už je v takovém stavu, kdy to není možné. Jediným řešením je jeho skácení. Je nám to líto, ale nedá se jinak. Nebezpečný strom v parku nechat nemůžeme,“ řekla Deníku vedoucí odboru komunálních služeb havířovského magistrátu Zdena Mayerová.

Místo je nyní ohraničené páskami, aby se do blízkosti stromu nikdo nedostal a nemohl být případně poraněn.

Dřevorubci s pilami se dali do práce v poledne. Za necelou hodinu bylo hotovo. 

Strom řezali postupně. Ve finále pak šel k zemi kmen. I ten byl uvnitř natolik ztrouchnivělý, že se na pařezu nedaly spočítat letokruhy. 

Císařská cesta

Císařská cesta byla na území města zdevastována při jeho výstavbě v minulém století. Původně vedla z Krakova přes Těšín a Šenov do Ostravy, kde bylo rozcestí na Opavu a Vídeň. Sloužila mimo jiné také k dopravě jantaru od Baltu. Po obou stranách byla lemovaná stromořadím, a to stromy jako lípa malolistá, jírovec maďal, jasan ztepilý nebo dub letní.

Zbytky stromů podél Císařské cesty byly v roce 1993 rozhodnutím Magistrátu města Havířova vyhlášeny jako stromy památné pro své mimořádné rozměry a historický význam.

V Havířově se nejsouvislejší dochované stromové seskupení nachází v městské části Podlesí na ulici Elišky Krásnohorské. Jedna lípa malolistá je pozůstatkem právě aleje z bývalé Císařské stezky. Je chráněná, ale přesto není v nejlepším stavu. 

Ze čtyř na náměstí zbyl jeden

Stromů z Císařské cesty postupně ubývá. Přímo na náměstí byly ještě na začátku 90. let čtyři. „Stáří stromů odhaduji na zhruba 120 let,“ řekl před 10 roky Jan Smola z odboru životního prostředí.

Po platanu musela být skácena i lípa a po nynějším pokácení akátu tak na náměstí ze starých stromů zůstane pouze jasan.

"Místo lípy byl vysazen platan. Jírovec nahradil stejný druh a jaký strom nahradí dnes pokácený akát se teprve rozhodne. V každém případě ale bude nahrazen," řekl Boris Břenek z havířovského magistrátu.