Práce potrvají půl roku a bude kompletně opravena asfaltová vozovka, dojde na nové žulové chodníky a výměnu pouličního osvětlení. Prakticky se jedná o úsek od křižovatky ulic Sv. Čecha, Mlýnská a K. Sliwky (u zimního stadionu) vedoucí k budově magistrátu a křížení s ulicí Poštou, dále kolem tržnice do Darkova, kde přechází v ulici Lázeňskou. Jednotlivé úseky budou rozděleny do dvou etap, přičemž každá by měla trvat zhruba tři měsíce. Na dvou místech (u zimního stadionu a na místě trojúhelníku u kostela sv. Marka) vyrostou dva kruhové objezdy.

Parkování bude řidičům umožněno zdarma na velkém parkovišti pod OD Prior. Vjezd ale bude od zimního stadionu z ulice. Sv. Čecha.

Po celou dobu realizace, tzn. půl roku, bude probíhat výluka autobusové dopravy. Kvůli tomu bude zřízena dočasná náhradní autobusová zastávka v Těšínské ulici (dříve Svornosti), konkrétně za mostem Sokolovských hrdinů (v blízkosti bývalé restaurace U Šnapky).