Samotné stavbě ale předchází sanace území, znečištěného jedovatými látkami.

„V průběhu přípravy stavby dopravního terminálu se při geologickém průzkumu zjistila jistá ekologická zátěž, která se vyskytuje v místě bývalé budovy Osevy. Proto je nutné toho území nejprve vyčistit,“ informoval místostarosta města Tomáš Pavelek.

Firma, která bude dekontaminaci provádět, už převzala staveniště – bagry sundávají asfaltový povrch na zmíněné ploše. Samotná „stavba“ má probíhat tři měsíce.

„Vznikne zde tzv. dekontaminační stanice, která bude čerpat a čistit podzemní vody do chvíle, než budou splňovat stanovené limity. Tato ekologická zátěž vznikla nejspíše za fungování továrny na ohýbaný nábytek, ale znečištění se mohlo prohlubovat i za činnosti Svazarmu,“ dodal.

Kromě nového dopravního terminálu s nástupními ostrůvky, odkud budou jezdit autobusy, vznikne v místě také parkoviště P+R v Českém Těšíně.

Chybět nebude zázemí pro cestující a řidiče autobusů, odstavná stání, komunikace pro pěší a cyklisty a nové dopravní značení.