„Máme připravené všechny kroky, takže spouštíme tuto službu o měsíc  dříve, než nám ukládá legislativa. Připojujeme se tak k ostatním městům, která se rozhodla vyjít občanům vstříc a nečekat až na poslední chvíli zákonné povinnosti,“ sdělil starosta města Karel Kula.

Pro použití eDokladu je nutné mít chytrý telefon a aplikaci eDoklady, která je dostupná již od 20. ledna 2024. Aplikace poskytuje digitální verzi občanského průkazu, která je chráněna šifrováním a biometrickými údaji, jako jsou otisk prstu nebo rozpoznání obličeje, zajišťující vysokou úroveň zabezpečení. Tato aplikace slouží jako doplněk k fyzickému občanskému průkazu a nabízí alternativní způsob, jak se prokázat při kontrole.

„Při návštěvě úřadu je občan požádán o naskenování QR kódu umístěného na konkrétním pracovišti pro ověření totožnosti“, vysvětluje vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií Dušan Chlebík a dodává: „poté občan odsouhlasí v aplikaci předání požadovaných údajů úředníkovi a tímto je ověření dokončeno.“

Přestože digitalizace prostupuje do všech oblastí veřejné správy, nebude ještě možné tento způsob ověření totožnosti použít před okrskovou volební komisí u letošních voleb, a to jak do Evropského parlamentu, tak ani na podzim ve volbách do zastupitelstev krajů. „Okrskové volební komise mají zákonnou povinnost přijímat eDoklady až od roku 2025 a v současné době nejsou k elektronickému ztotožňování technicky vybaveny“, upozorňuje Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend městského úřadu, která má na starosti agendu voleb.