Vedení obce i zaměstnanci odpadové společnosti SMOLO CZ jsou přesvědčeni, že tak zlepší třídění a sníží množství směsného odpadu ukládaného na skládku.

„Doposud jsme měli v obci zaveden pytlový svoz. V rámci zastupitelstva jsme se rozhodli, že zvýšíme motivaci občanů separovat odpad nabídkou barevných nádob, díky nim je třídění komfortnější. Vyhneme se i tomu, že při větrném počasí lítají vyprázdněné pytle po vesnici nebo že se převrátí a obsah se vysype ven,“ uvedl starosta obce David Harok.

Sražený senior v Havířově.
Babička v autě sestřelila v Havířově téměř stoletého staříka

Princip „door-to-door“ spočívá v tom, že lidé mají nádoby přímo u svého domu a třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech. Chotěbuzští občané mohou zůstat věrni pytlovému řešení nebo přijmout nabídku žlutých a modrých nádob zdarma. Vedení obce věří, že postupně se všichni přikloní k novému řešení.

Obyvatelé Chotěbuze nově třídí odpad do barevných nádob.Obyvatelé Chotěbuze nově třídí odpad do barevných nádob.Zdroj: Dorota Havlíková

„Dnes dokončíme distribuci pro všechny chotěbuzské občany, kteří o to projevili zájem. Zhruba 70 procent domácnosti v Chotěbuzi je již vybaveno nádobami o objemu 120 nebo 240 litrů – podle vlastního výběru občana. Další domácnosti o ně mohou požádat u obecního úřadu. Doposud se obsah pytlů vysypával do popelářského vozu a pytle se používaly opakovaně. Takže toto řešení je zcela jistě hygieničtější a komfortnější pro občany a stejně tak pro popeláře,“ doplňuje Tomáš Ondraszek, vedoucí komunálních služeb SMOLO CZ.

Společnost pro obec sváží a zpracovává veškeré odpady.Ondraszek připomněl, že do žlutých nádob patří plasty, dále drobné kovy a nově také tetrapak, tedy nápojové kartony. Modré nádoby slouží pro vkládání papíru a kartonu.