Záměrem zřizovatelů, mezi nimiž je také Nadace Via, je zajistit bezpečný prostor otevřený jakýmkoli diskuzím i návrhům, jak zlepšit společný život v obci.

„Účel klubovny by měl být proměnlivý dle aktuálních potřeb, aby mohla být využívaná jako herna, místo pro tvořivé dílny, workshopy, ale také jako administrativní a technické zázemí. Od května tu už probíhají sousedské akce a do září by za podpory naší nadace měla být klubovna také dovybavena,“ uvedla Hana Sedláková z Nadace Via.