„Po celou tuto dobu nebude smuteční síň plnit svou funkci a nebude tam možné pořádat žádné pohřby. Občané budou moci po dohodě s pohřební službou využít služeb jiné smuteční síně v blízkém okolí, nebo kostela,“ uvedl starosta obce Pavel Buzek.