close Bohuslav Niemiec. info Zdroj: Deník/Tomáš Januszek zoom_in Bohuslav Niemiec.

Území Dolní Suché je zčásti tvořeno rodinnou zástavbou, zčásti průmyslovou zónou, která vyrostla v areálu bývalého dolu Dukla a pak soustavou Sušanských rybníků. Má město v Dolní Suché v plánu nějaké rozvojové aktivity? Ať už další rodinnou výstavbu, či rozvoj jiného druhu?
Z územního hlediska je Dolní Suchá opravdu tvořena z jedné části rodinnou zástavbou a z druhé části průmyslovou zónou. Ovšem jako část města se rozvíjí, staví se nové rodinné domy, přibývá obyvatel. S tím souvisí problematika komunikací, které se dostávají na hranu své kapacity. Rozšíření komunikací naráží na problém s výkupy pozemků. Ve spolupráci s občanskou komisí se město snaží řešit výstavbu nových chodníků a veřejného osvětlení - chodník spojující městskou část s konečnou zastávkou autobusu č. 416 se v současné době staví. A rozrůstá se také průmyslová zóna Dukla, která leží v areálu bývalého dolu za ulicí Orlovská.Zajímavý je areál Sušanských rybníků, který bychom rádi v budoucnu revitalizovali a vytvořili tam relaxační oblast. Limitem v tomto případě i v případě průmyslové zóny je, že město není vlastníkem všech pozemků. Plocha Sušanských rybníků byla zařazena do programu revitalizace pohornické krajiny mezi Havířovem, Karvinou a Orlovou s názvem POHO 2030.

Jak je na tom tato městská část po stránce infrastruktury jako je kanalizace, plyn, elektřina?
Město dbá na rozvoj Dolní Suché a s rozšiřující se bytovou/rodinnou zástavbou je tato část plně vybavena infrastrukturou. Už v minulosti vybudovaný vodovodní řad byl doplněn splaškovou kanalizací, která odkanalizovala převážnou část rodinných domů. Snad každá nemovitost má možnost využít plynové a elektrické přípojky, kterými je Dolní Suchá pokryta.
Povrch páteřních komunikací se průběžně opravuje a doplňují se chodníky, tam, kde to situace dovolí. Dopravní obslužnost jako je MHD je zajištěna šesti zastávkami přes Dolní Suchou směrem na Šumbark a zpětně do centra města k obchodnímu domu ELAN.

Pokud jde o občanskou vybavenost – škola školka, obchod, služby. Jak to v této čtvrti vypadá? Není například absence školy tak trochu hendikepem této jinak velmi atraktivní městské čtvrti?

V Dolní Suché funguje školka, která loni prošla rekonstrukcí a pokrývá potřeby rodin s malými dětmi. Tato budova je přirozeným centrem této městské části. Naproti ní bylo vybudováno multifunkční hřiště s herními prvky pro malé děti, velké děti a také workoutové prvky. U školky je také herní prostor pro malé děti, který slouží jak dětem ze školky, tak veřejnosti. Jak jsem již zmínil, dopravní obslužnost je pro obyvatele zajištěna a občanská vybavenost jako je lékař, dvě školy a školky, obchody, pošta a další je v docházkové vzdálenosti deseti minut v části Šumbark.

Je podle Vás něco, co by lidem, kteří žijí v této městské části, mohlo chybět? Je něco, co je trápí, co by uvítali, kdyby tam bylo?
Vzhledem k rozšiřující se výstavbě nových rodinných domů a zvýšení frekvence dopravy je kapacita páteřních komunikací na hraně únosnosti. Lidé by uvítali rozšíření těchto komunikací nebo vybudování více výhyben, což ale naráží opět na problém s výkupy pozemků. Co by lidé určitě přivítali, je možnost využití budovy školky pro mimoškolní a volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých.
Myslím si, že v Dolní Suché se dobře žije a bydlí, důkazem je velký příliv nových obyvatel a s tím spojená hojná výstavba nových rodinných domků.