Celkem 9650 přestupků zjištěných radarovým automatem v období od ledna do září by mělo do městské kasy přinést 3,8 milionu korun. Tolik by měli na pokutách zaplatit řidiči, u kterých radar při jízdě po Dělnické ulici ve směru na Karvinou vypočítal průměrnou rychlost vyšší než povolených 50 kilometrů v hodině.

V prvních měsících provozu posílal radar na magistrát zhruba 1400 případů měsíčně. Počet se postupně snižoval, což potvrdilo, že si řidiči na radar zvykli a v úseku začali padesátku dodržovat. Právě proto bylo rozhodnuto o instalování dalšího radaru. Proti prvotním předpokladům, že půjde o úsek na Těšínské ulici u autobusového nádraží, byl zvolen úsek na Národní třídě.

Měřit se bude ve směru na Těrlicko, a to zřejmě už od února. V části od křižovatky s Lipovou ulicí až téměř po světelnou křižovatku s ulicemi Na Nábřeží, Těšínskou a 17. listopadu úsek zahrnuje několik přechodů pro chodce.

„Věříme, že zavedením druhého měřeného úseku přispějeme ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zejména pak ke zvýšení bezpečnosti chodců. Úseky vhodné k měření jsme volili právě tak, aby pokrývaly frekventované přechody ve městě," uvedl havířovský primátor Daniel Pawlas.

Podle něj se po městě stále pohybuje dost řidičů, kteří si pletou rovné silniční úseky se závodní dráhou. Kolize s chodci mívají často fatální následky.

Zařízení na úsekové měření rychlosti má město v pronájmu. Měsíčně za jedno zaplatí zhruba 20 tisíc korun. Náklady s přehledem pokrývají vybrané pokuty. Zbytek peněz jde do fondu prevence kriminality.