Měření bude probíhat na Dlouhé třídě ve směru z centra na Podlesí, a to v úseku od křižovatky E.F. Buriana (vjezd na parkoviště) po světelnou křižovatku s ulicí 17. listopadu. Přesný rozsah úseku bude ještě stanoven. 

Po úsekovém radaru na Dělnické ulici a na Národní třídě to bude třetí měřený úsek.

Radní si od měření slibují snížení rychlosti vozidel na povolenou padesátku v místě, kde je několik přechodů pro chodce. 

"Bezpečnost lidí je pro nás prioritou. V lokalitě jsou dvě základní školy a automobilový provoz je opravdu velký," řekla primátorka města Jana Feberová. 

Zařízení dodá a bude provozovat firma, které město platí z vybraných pokut. 

Zařízení pracuje plně automaticky. Každé vozidlo je vyfotografováno na začátku úseku a stejně tak i na jeho konci. Počítač spáruje snímky se stejným vozidlem a podle zaznamenané doby průjezdu úsekem vypočítá průměrnou rychlost. Pokud přesahuje nastavený limit, jsou snímky okamžitě odesílány na magistrát ke zpracování. Pokud je vypočtena podlimitní hodnota, nebo počítač v určené době nemá k dispozici druhý snímek, když automobil například odbočil, snímky smaže. 

Radary na Národní třídě nezahálejí

Patrně největším zdrojem příjmů do městské kapsy z pokut za přestupky jsou úsekové radary na Dělnické ulici a Národní třídě. 

Z vyhodnocení činnosti Městské policie Havířov vyplynulo, že strážníci loni řešili o 3528 přestupků méně než v roce 2016. „Tento pokles byl způsobem především změnou přestupkového zákona platného od 1. července loňského roku. Tato novela radikálně změnila postup při řešení přestupků domluvou," informoval ředitel MP Havířov ředitel Bohuslav Muras.

Celkem strážníci loni odhalili 18 200 přestupků, z tohoto většinu vyřešili na místě a jen 2472 přestupků oznamovali k dalšímu řešení ke správnímu orgánu magistrátu.

Vysoký počet přestupků přineslo spuštění druhého úsekového radaru. Ten vypočítává rychlost vozidlům jedoucím po Národní třídě ve směru na Těrlicko. V provozu je od 1. dubna. "V rámci tohoto měření bylo nad rámec výše uvedených přestupků oznámeno správnímu orgánu magistrátu města celkem 12 271 přestupků k dalšímu projednání," uvedl Muras.

Výtěžek z pokut jde do městské kasy, konkrétně do fondu prevence kriminality. Z něj jsou financovány projekty ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Samotná činnost více než 100členného sboru strážníků přijde město na zhruba 80 milionů korun. Peníze jdou na platy, provoz služebních vozidel, výstroj a výzbroj strážníků, údržbu objektů, nebo na výcvik služebních psů.

Úsekový radar na Národní třídě v Havířově. Výjezdní místo.
Bude o úsekových radarech rozhodovat soud?