Vše dopadlo tak, jak bylo připraveno, včetně personálního obsazení, o kterém Deník informoval už v pátek. V neděli pak byla podepsána koaliční smlouva mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

V 11členné městské radě je 6 zastupitelů ČSSD, 4 ANO a 1 KDU-ČSL. Primátorkou byla zvolena současná náměstkyně pro sociální rozvoj Jana Feberová (ČSSD), hospodářským náměstkem zůstal Karel Šlachta (ČSSD), novou sociální náměstkyní je Alena Zedníková (ČSSD) a ekonomickým náměstkem Josef Bělica (ANO). Dalšími členy městské rady jsou za ČSSD Jiří Martinek, Pavel Rapant a Eva Radová, za ANO Ondřej Baránek, Iveta Kočí Palkovská a Stanislava Gorecká, za KDU-ČSL Bohuslav Niemiec. Ten sice ještě v pondělí dopoledne nebyl ani zastupitelem, stal se jím však jako náhradník za rezignujícího Marka Plawného. Slib nového zastupitele byl mezi prvními body programu zasedání.

Situace na komunální úrovni v Havířově je v historii města zcela výjimečná. Od počátku tohoto volebního období se vedení radnice mění už potřetí. Bezprostředně po volbách se na koaliční spolupráci dohodli KSČM, ANO a Hnutí pro Havířov. Letos v červnu se komunisté rozešli s ANO a dohodli se s ČSSD. Sociální demokraté však nebyli s komunisty spokojení a proto nyní vzniká nová koalice bez nich.

Právě spojení ČSSD s ANO je kontroverzní, když vztahy mezi členy obou politických táborů byly velmi vyostřené především kvůli názorům souvisejícím s hospodařením města a kauzu Městské realitní agentury stále vyšetřuje police. „Myslím si, že ANO si prošlo nějakým vývojem. Dnes se situace v tomto hnutí jeví jako vyjasněná. Naším zájmem je dělat práci pro město, která bude vidět," reagoval předseda Místní organizace ČSSD v Havířově Jiří Martinek.

„Výkonný výbor a klub zastupitelů ČSSD ve čtvrtek rozhodl o vypovězení koaliční spolupráce s KSČM s tím, že jsme se dohodli na vzniku nové koalice na půdorysu vládního modelu, a to ve spolupráci s ANO a KDU-ČSL. ČSSD bude mít post primátor a posty dvou náměstků. Hnutí ANO bude mít jednoho náměstka. Poměrné zastoupení bude také v městské radě. Personální složení bude potvrzeno v pondělí," doplnil Martinek.

Samotní komunisté se k vývoji na radnici příliš vyjadřovat nechtěli s tím, že nechtějí nikomu dělat žádné ústupky. Své oficiální stanovisko zveřejnili teprve v neděli večer.

„Již skoro měsíc se šíří Havířovem zvěsti o snahách některých funkcionářů ČSSD vytvořit ve městě novou koalici, která by se pokusila zamést pod koberec nekalé praktiky některých členů ČSSD a ANO, které dnes šetří policie. Situace se vyostřila po krajských volbách, když moc v kraji převzala nová koalice pod vedením Hnutí ANO. Vrána k vráně sedá a dohoda společného postupu byla na světě. Je třeba z magistrátu čím jak nejdřív odstranit komunisty, kteří se snaží k věci přistupovat dle zásady padni komu padni a korektně spolupracují s orgány činnými v trestním řízení. Hnutí ANO dnes drží „nůž na krku" předsedovi havířovské ČSSD, který má zřejmě či očividně máslo na hlavě z doby svého působení ve funkci náměstka pro zdravotnictví v bývalé krajské koalici," napsal místopředseda havířovské KSČM Bronislav Bujok.

Ten také naznačil, že někteří sociální demokraté by nemuseli hlasovat společně se svými stranickými kolegy.

„Již dnes je známo, že někteří zástupci ČSSD se v souladu se svým svědomím diktátu nepodřídí. Vždyť vědí, že hlavním cílem Hnutí ANO je likvidace svého největšího protivníka, to je ČSSD a pan Martínek se jako předseda havířovské ČSSD svým jednáním už na havířovské politické scéně odepsal. Je velmi smutné a o něčem to svědčí, když se nechá vydírat až do krajnosti," dodal Bujok.

On-line průběh zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva začalo ve 13 hodin. Po celou dobu je přístupné veřejnosti. Lidé mohou vystoupit buď přímo k právě projednávaným bodům, nebo v diskusi, která je zařazena na 15. hodinu. 

Celý program zasedání

Před budovou KD Radost, kde zastupitelé zasedají, se sešla skupinka lidí v barvách hnutí Svoboda a přímá demokracie. Ti přišli protestovat proti přidělování bytů RPG, dříve hornických OKD, uprchlíkům. 

Zdroj: Deník/Libor Běčák

Na zasedání zastupitelů přišlo mnoho lidí. Jednací sál je plný, někteří musí stát po bocích sálu. Všichni přítomní museli projít u vstupu do budovy bezpečnostní kontrolou, aby se dovnitř nedostaly zbraně. 

Zdroj: Deník/Libor Běčák

Krátce po zahájení zasedání složil slib nový zastupitel Bohuslav Niemiec, který bude zastupovat KDU-ČSL. 

Bezprostředně po tomto bodu byla zahájena rozprava k programu zasedání. Zastupitelka za ANO Iveta Kočí Palkovská navrhla několik bodů k odvolání vedení města a volbě nového vedení. 

Zástupci KSČM požádali o vysvětlení důvodů, proč ČSSD vypověděla koaliční smlouvu. "Sledujte dobře, vážení občané, jak bude rozprodán majetek města," naznačila obavy komunistů zastupitelka Janina Želinská (KSČM). 

V průběhu jednání byl jeden občan vyveden strážníky ze sálu. Důvody nejsou zcela známy, zřejmě obtěžoval zaměstnance magistrátu, kteří si na něj stěžovali.

Zdroj: Deník/Libor Běčák

"Je důvodem ke změně snaha ututlat kauzu Městské realitní agentury?" ptala se zastupitelka Darja Tomaniecová, která dříve odešla z ANO ke KSČM. "Ta kauza se dnes jmenuje kauza Šebesta, a to je váš člen," reagoval na to náměstek primátora Karel Šlachta.  

Zastupitelé nesouhlasili, aby se hlasovalo tajně. Hlasovat se bude veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Pro program s navrženými zmaněmi bylo 28, proti 3 a 12 se zdrželo. 

Primátor po tomto bodě poděkoval a jednání opustil. Okamžitě po něm si vzal slovo náměstek Eduard Heczko (KSČM). "Vím, že za chvíli budu odvolán. Rezignuji proto na svou funkci náměstka primátora," prohlásil a odešel. 

Řízení jednání převzal statutární zástupce primátora Karel Šlachta. 

Jedná se o odvolání vedení města. Jako první byl 28 hlasy odvolán primátor, proti bylo 13 zastupitelů, 1 se zdržel a 2 nehlasovali. 

Po přestávce se zastupitelé sešli k dalšímu hlasování. Tentokrát k odvolání náměstků primátora. Hlasování se zdržuje kvůli nesrovnalostem v proceduře. 

Zastupitelé neodvolali náměstka Karla Šlachtu z funkce, čímž zůstává ve funkci náměstka pro hospodářský rozvoj. V dalším hlasování odvolali náměstkyni Janu Feberovou a vzali na vědomí rezignaci náměstka Eduarda Heczka. 

Odvolávat se budou členové městské rady. Hlasuje se jednotlivě. Odvoláni byli radní za KSČM i ČSSD. 

Začíná volba primátora. Jako kandidátka byla za ČSSD navržena Jana Feberová. Komunisté vyzvali kandátku, aby představila směr, kterým chce město vést, pokud by byla zvolena.

"Ve vedení města jsem od června. Nastartovali jsme k investičním akcím. Zabývat se musíme sociální politikou, některé projekty, zejména stavbu domova seniorů na Mánesově ulici, už jsme začali. Stejně tak ale nemůžeme zapomínat na mladé, aby zůstávali ve městě a neutíkali. Důležitá je také podpora vzniku pracovních míst, včetně těch v průmyslové zóně Dukla," řekla. 

V hlasování byla zvolena 26 hlasy, proti nebyl nikdo, zdrželo se 6 a 8 nehlasovalo. 

Primátorka Jana Feberová Zasedání havířovských zastupitelů. Primátorka Jana aFeberová. Zdroj: Deník/Libor Běčákje v historii města druhou primátorkou. Od 4. prosince roku 1955, kdy byl Havířov právě v tehdejším kině Radost, založen, stáli v jeho čele jako předsedové Městského národního výboru František Podoba, Karel Choleva, František Vystavěl, Vojtěch Klečatský, Antonín Šimíček a jako primátoři pak Zdeněk Pohl, Václav Wicher, Milada Halíková, František Chobot, Zdeněk Osmanczyk a Daniel Pawlas.

Jednání pokračuje volbou náměstků a dalších členů městské rady. 

Náměstkem primátora pro ekonomiku byl 27 hlasy zvolen Josef Bělica (ANO). 

Náměstkyní pro sociální rozvoj byla 27 hlasy zvolena Alena Zedníková (ČSSD). 

Do funkcí členů rady byli zvoleni za ČSSD Jiří Martinek, Pavel Rapant a Eva Radová a za ANO Ondřej Baránek, Iveta Kočí Palkovská a Stanislava Gorecká a za KDU-ČSL novopečený zastupitel Bohuslav Niemiec.

Diskuse

V 15 hodin přišel čas na příspěvky občanů a interpelace zastupitelů. 

Lidé se zajímali o důvody rozpadu koalice nebo o to, proč byla zrušena lávka přes řeku Lučinu bez náhradního řešení. 

V interpelacích zastupitelů se do křížku dostali členové ANO se svými bývalými kolegy Darjou Tomaniecovou a Ivanem Burešem. Zatímco Ondřej Baránek je vyzval k rezignaci, k tomu samému vyzval Bureš Róberta Masaroviče. 

Zastupitel Tomáš Ptáček navrhl, aby vedení město nechalo vyčíslit škodu způsobenou v Městské realitní agentuře. "Kriminálka doručila žádost o vyčíslení škody na radnici před půl rokem. Já jsem firmu předal v červnu se ziskem 8 milionů korun za 6 měsíců. Takový zisk nikdy MRA neměla ani za celý rok. Na další informace o MRA se musíte ptát jednatele, kterého jste tam nominovali," řekl Masarovič. "Vysvětlete mi, jak je možné, že původně mala stát okna pro městské byty 160 milionů, ale za vašeho působení byla rozdělena na několik subdodávek a tím se cena navýšila na 270 milionů," ptal se Jaroslav Gongol. 

"Já jsem výběrové řízení na okna nedělal, ale přesto si nemyslím, že by bylo děláno špatně. O tom, že náklady budou vyšší, se vědělo dříve, ale soutěžil se úvěr jen na 160 milionů korun. To jste měli vědět všichni zastupitelé," reagoval Masarovič. 

Zastupitelé návrh Tomáše Ptáčka na vyčíslení škody a informování zastupitelstva schválili většinou hlasů. 

Co vše přinese změna?
Do opozice komunisti odcházejí po 14 letech. KSČM byla ve vedení města nepřetržitě od roku 2002, kdy byla primátorkou zvolena Milada Halíková, nynější poslankyně. 
Nová koalice s sebou nenese jen nové obsazení primátorského postu a náměstků. Koaliční partneři přeobsadí svými lidmi také řadu dalších postů nejen na radnici, ale v městských společnostech, komisích a také v orgánech dalších organizací, kde má město zastoupení.
Zatímco po komunálních volbách v roce 2014 takto své posty opouštěli sociální demokraté a letos v červnu lidé nominovaní hnutím ANO, tentokrát to budou komunisti.

Jednání zastupitelů pokračuje projednáváním dalších bodů programu. 

Ke koncepci prevence kriminality pro roky 2017 až 2020. K tomu to bodu přišli diskutovat zástupci hnutí Svoboda a přímá demokracie. 

Občanka Veronika Turská: "Jsem rodačka z Havířova, pracuji na Šumbarku a jsem velmi znepokojená s aktuální situací při obsazování bytů RPG uprchlíky. Děti mých známých jsou vyděšené nadřazeným chováním dětí z islámských rodin. Ve městě jsem ztratila pocit bezpečí. Několikrát jsem se s uprchlíky setkala, když na mě něco arabsky pokřikovali a vulgárně posunkovali. A tak se vám ptám: Je to dočasně nebo nastálo? Petici proti nastěhovávání podepsalo více než 5 tisíc lidí. To vás nezajímá?"

"Já navrhuji, aby na další zasedání zastupitelstva byl přizván zástupce RPG a informace nám podal. V bytech města žádný uprchlík ubytován není," řekl Róbert Masarovič. 

Vyjádřil se také ředitel městské policie Bohuslav Muras. "Díky sociálním sítím se dovídáme o ledačems. Ve skutečnosti to je trochu jinak. V bytech RPG jsou lidé, kteří u nás žijí minimálně dva roky, mají statut uprchlíka, kteří u nás získali azyl. Jejich děti docházejí do školy. Nejde o ty osoby, které se k nám dostávají v aktuální uprchlické vlně."

"Já sám se o tuto problematiku zajímám. Bydlím na Šumbarku a mám zájem o bezpečí své rodiny," dodal náměstek primátorky Bělica. 

Karel Žák, člen občanské komise: "My se situací zabýváme aktivně. Měli jsme pozvané zástupce RPG, městské policie i azylového střediska. Ano, do bytů jsou ubytováváni lidé, kteří už získali azyl. V lokalitě, kde bydlí, platí zvláštní bezpečnostní opatření ze strany městské i republikové policie. Nelegální migranti u nás nejsou. O tom jsem přesvědčen. 

"Máme tady svoje černé a nepotřebujeme tady i ty druhé," řekl náměstek Karel Šlachta s tím, že město má zájem, aby se všichni lidé ve městě chovali slušně. 

S několika požadavky se na vedení města obrátil David Rožnovjak: "Chtěl bych vědět, kolik imigrantů z aktuální vlny do Evropy žije u nás v Havířově. Chtěl bych ujištění, že město nebude spolupracovat s vládou na řešení evropské imigrační krize a na tajném umisťování do naše města, do bytů RPG. Nelegální migranti nerespektují naši kulturu a naše zákony. Sám jsem byl svědkem incidentu na parkovišti u obchodního domu, kde byl náš spoluobčan s dítětem slovně napaden cizinci, kteří mu hrozili a použili i výraz Allah akbar a posunky ukazovali podříznutí krku. To vše za to, že je upozornil, aby se mu neopírali o jeho auto."

Diskusní příspěvek zastupitelé schválili také krajskému zastupiteli za SPD Lubomír Volný: "Z dosavadního jednání zastupitelů sice nevím, kdo taky komu co ukradl, ale přesto bych vás chtěl požádat o to, abyste přijali usnesení, že město Havířov nebude spolupracovat s vládou a společností RPG na řešení evropské imigrační krize umisťováním nelegálních uprchlíků.  Vláda na ubytování imigrantů uvolnila 500 milionů pro období do roku 2018." 

Rozprava pak byla ukončena. Zastupitelé schválili koncepci kriminality všemi 38 hlasy přítomných členů. 

Přesně v 17 hodin se jednání týkalo návrhu hospodářské činnosti pro rok 2017. Po jeho schválení zastupitelé projednali několik majetko-právních bodů.

Schválena byla druhá etapa modernizace Městské sportovní haly. Ta zahrnuje opravu malého krytého bazénu. Deník už o tom informoval v článku: Město opraví bazének ve sportovní hale

Schválen byl také harmonogram významných celoměstských akcí pro rok 2017. 

Zastupitelé schválili návrhy na udělení Ceny města Havířova a také vyhlášku, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově a další vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody městských mateřských škol.

Diskuse se vedla o dotacích. " Je mi velmi smutno, jak předložený návrh vypadá. Doporučení školské komise je jiné, než to, co nám předkládá rada města. Nevím, co se stalo," řekl Daniel Vachtarčík (HpH).

Návrh byl většinou hlasů schválen, stejně jako schválení plošné deratizace města proti potkanům i novelizace protihlukové vyhlášky. 

Zastupitelé schválili návrh na spolupráci s OC Rotunda, kterým společnost přispěje městu na modernizaci křižovatek v blízkosti nákupního centra. 

Rozpočet města

Zastupitelé se v 18 hodin dostali k návrhu na rozpočet města pro rok 2017. "Původně navržený rozpočet byl zpracován velmi špatně, některé položky dokonce protizákonně. Ale my budeme hlasovat pro jeho přijetí," řekla radní Iveta Kočí Palkovská v narážce na práci původní koalice KSČM a ČSSD. 

"Pokud je tam něco nezákonného, jak můžete hlasovat pro jeho přijetí?" ptal se okamžitě Jaroslav Gongol. 

"Slova kolegyně Palkovské byla možná až moc tvrdá," mírnil vyjádření Róbert Masarovič. 

"Navržený rozpočet považuji za zbabělý. My víme, že příjmy budou zhruba o 60 milionů vyšší, než jak nám bylo předloženo. V nové koalici si to uděláme pomocí rozpočtových opatření tak, jak budeme potřebovat, abychom zajistili investice," reagoval náměstek Šlachta. 

Rozpočet byl poté schválen. 

Schválen byl také roční projekt Senior doprava. Český červený kříž bude za dotace z městské kasy převážet seniory například k lékaři. 

Řeč došla i na pokutu 1,5 milionu korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. "Chtěl bych písemnou odpověď na to, proč se město neodvolalo, nebo nepodalo správní žalobu. Mám takové informace, že se snad město mělo nějak dohodnouot s externím právníkem. Takovou odpověď bych nechtěl," řekl Masarovič. 

Jaroslav Gongol vyzval městskou právničku Bohuslavu Kochovou, aby odpověděla hned. "Město využilo opravných prostředků. Pokuta je pravomocná a byla uhrazena. Postupuje se dle náhrady škody. Ve vztahu k rozhodnutí úřadu bylo zahájeno jednání s externí právní službou o dalších krocích. Nepodařilo se však doručit písemnou dohodu a advokát nám sdělil, že z tohoto důvodu nemohl správní žalobu podat," vysvětlila.  

Deník o tom informoval v článku: Problémy se stále točí kolem městské realitky

Zastupitelům byl předložen návrh na inteligentní parkování. Radní tento projekt nedoporučili ke schválení. Deník o tom informoval v článku: V Havířově chtějí ve velkém zpoplatnit parkování. Mají se motoristé čeho bát?

Zastupitelé schválili, že projekt nepodpoří. 

Schváleno bylo také nové složení kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova. Předsedou bude opoziční zastupitel a bývalý ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko (KSČM). 

Změněno bylo složení finančního výboru. Předsedou je Daniel Vachtarčík z opozičního Hnutí pro Havířov. 

Jednání zastupitelů bylo ukončeno v 19 hodin. 

K jednotlivým bodům se bude Deník v nejbližších dnech vracet v samostatných článcích.