Jejich hlavním přínosem je zlepšení tepelně technických vlastností objektů a bezbariérové přístupy vně i zvenčí těchto objektů.

Budovy všech pěti středisek byly ve špatném technickém stavu, havarijní stavy se průběžně v minulých letech řešily dílčími opravami. „Výčet prací byl proto u všech sanací rozsáhlý. 

S výjimkou zdravotního střediska na ulici Jurije Gagarina, kde se musel celý objekt zcela uzavřít kvůli stavbě nového výtahu, probíhaly sanace za částečného omezení provozu,“ přiblížil Jiří Lankočí, jednatel Městské realitní agentury, který městský majetek spravuje.

Před zahájením rekonstrukce zdravotního střediska v ulici Jurije Gagarina v Havířově–Bludovicích se museli lékaři na čas přesunout do náhradních prostor opravených středisek v Dlouhé a Studentské ulici.

Modernizovaná zdravotní střediska:

• ZS Dlouhá, Havířov-Podlesí

• ZS Studentská, Havířov-Podlesí

• ZS Jurije Gagarina, Havířov-Bludovice

• ZS Budovatelů Havířov-Suchá,

• ZS Gen. Svobody, Havířov-Šumbark