Bezpečnostní situací a statistickým hodnocením za loňský rok se zabývali včera dopoledne havířovští radní, kteří si na jednání pozvali policejní šéfy.

Jak z předložených informací vyplynulo, ve městě je rok od roku bezpečněji. Strážníci i policisté se nyní více zaměřují na drobnější trestnou činnost, která nejvíce ovlivňuje pocit bezpečí u obyvatel a návštěvníků města.

Více objasněných případů

Jak potvrdil vedoucí Územního odboru Policie ČR v Karviné Miloš Pollak, řešili policisté dvou obvodních oddělení zhruba 2000 trestných činů. Ve srovnání s předchozím obdobím to je pokles o 20 procent.

„Navíc se nám o nějaké procento podařilo zvýšit objasněnost. Pokud jde o strukturu kriminality, tak ta z dlouhodobého hlediska nijak nevybočuje. Ve městě se nejčastěji páchá drobná běžná trestná činnost, která však obtěžuje občany. Snažíme se ji co nejvíce potírat," řekl.

Kriminalita podle něj klesá na celém Karvinsku, a to v posledních čtyřech letech.

„Myslím si, že to je jak dobrou prací policie, tak samozřejmě díky výborné spolupráci s orgány místní samosprávy, obecní a městské policie, díky dobré součinnosti s justicí a dalšími složkami integrovaného systému. Policie se bezpečnostní situaci věnuje v maximální možné míře. Snažíme se o to, aby se lidé cítili co nejbezpečněji," řekl Pollak.

Obstrukce pachatelů

Ředitel Městské Policie Havířov Bohuslav Muras připomenul, že strážníci loni řešili 22 tisíc přestupků, což je srovnatelný počet s předchozími roky. Stále častěji se však potýkají s obstrukcemi, kterými se pachatelé přestupků snaží zbavit viny a trestu.

„Dlouhodobým problém je vymahatelnost práva. Každé správní řízení má úroveň trestního řízení s obsáhlou administrativou. Na internetu je množství rad, jak toto řízení prodloužit a znepříjemnit. Naše práce se tím stává stále složitější," vysvětlil Muras.

Vedení města policisty chválí. „Za pokles kriminality a zvyšování bezpečnosti našich občanů jsme samozřejmě rádi. Je to opravdu zásluhou dobré práce městské i republikové policie. Věřím, že tento trend bude do budoucna zachován," reagoval primátor Havířova Daniel Pawlas.