Vedení města připravilo několik úprav, které s sebou nesly i personální změny. Dva vedoucí pracovníci mají být propuštěni. Už o den dříve se z toho zdravotně sesypal vedoucí odboru správy a rozvoje majetku René Vašek, když se dověděl, že má být odvolán. „Já jsem v úterý z toho všeho zkolaboval. Teď ležím v nemocnici na kapačkách,“ řekl Deníku ve středu odpoledne. Druhým propuštěným je vedoucí oddělení kontroly.

„Rada města schválila upravený Organizační řád Magistrátu města Havířova s účinností od 1. 11. 2017. Ke dni 31. 10. 2017 tak zrušila oddělení kontroly s tím, že jeho činnost se podřazuje pod činnost odboru kanceláře primátorky. Odbor správy a rozvoje majetku se ruší s tím, že oddělení správy majetku se zařazuje do ekonomického odboru, oddělení investic se zařazuje do odboru územního rozvoje a oddělení strategického rozvoje se zařazuje do odboru kancelář primátorky.

Se stejnou účinností rada svým rozhodnutím zřídila v rámci odboru územního rozvoje magistrátu města oddělení územního plánování, aby vedoucí tohoto odboru mohl odbor efektivně řídit. Tímto bude mimo jiné řešena disproporce v povinnostech, které nově stavební zákon ukládá úřadům územního plánování např. vydávání závazných stanovisek úřadu územního plánování k ohlášeným stavebním záměrům. Přijetím tohoto opatření dojde ke zřízení 1 nové pracovní pozice,“ informovala mluvčí magistrátu Jana Dybová.  

Radní stanovili celkový počet zaměstnanců úřadu na 321 a celkový počet zaměstnanců úřadu tak z důvodu zvýšení efektivity práce magistrátu o dva snížili. Ve struktuře magistrátu tak již nebude figurovat žádné samostatné oddělení nezařazené do odboru. V celkovém počtu zaměstnanců nejsou uvedeni zaměstnanci veřejně prospěšných prací a zaměstnanci zaměstnaní na dobu určitou k realizaci konkrétních dotovaných projektů města.

Ředitelka Santé

Havířovští radní také ve středu jmenovali ředitelkou SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Stanislavu Goreckou. Nová ředitelka je zastupitelkou a radní za ANO. Město čelí podezření na nepoctivý průběh výběrového řízení. O tom, že má být ředitelkou právě ona, se přitom hovořilo už v den, kdy byla na konci srpna odvolána původní ředitelka Monika Havlíčková.

Gorecká na tyto zvěsti reagovala na posledním zasedání zastupitelstva. „Není pravda, že bych měla o tuto pozici zájem. Není pravda, že bych měla končit ve svém současném zaměstnání. Ale když už, tak já se do výběrového řízení přihlásím,“ řekla.

Ředitel MRA

Nového ředitele má také Městská realitní agentura Havířov. Je jím Martin Cyž, který už dříve v této společnosti pracoval, a to i jako náměstek ředitele.

Celá tisková zpráva

„Původně se do výběrového řízení přihlásilo 43 uchazečů, z nichž personální oddělení vybralo do druhého kola 11 vhodných žadatelů splňujících všechny podmínky. Do třetího kola zůstali tři kandidáti. Pan Cyž nabídku výkonu práce na pozici ředitele přijal s vyjádřením, že termín možného nástupu do pracovního poměru upřesní do 31. 10. 2017, nejpozději počítá s nástupem na novou pozici od 1. 12. 2017,“ upřesnila personalistka Helena Krsová. 

Martinu Cyžovi není prostředí MRA Havířov neznámé, pracoval zde ve funkci vedoucího investic. V současné době působí v ostravském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kde je zodpovědný za komplexní správu bytového a nebytového fondu
centrálního obvodu města Ostravy čítajícího 1600 bytů a přibližně 300 nebytových prostor. Jeho hlavním úkolem v nejbližší době bude stabilizovat personální obsazení MRA a zlepšit vnímání dobrého povědomí firmy, která investuje městský majetek s rozvahou a v souladu se strategií bytové politiky města.