Tradiční pietní akt se letos kvůli pandemii onemocnění COVID-19 uskutečnil bez přítomnosti široké veřejnosti. Za město se ho zúčastnili tajemník Milan Menšík, náměstek pro ekonomiku a správu majetku Ondřej Baránek a náměstkyně pro sociální oblast Stanislava Gorecká.