„Více než dva a půl milionu korun bude stát výměna litinového potrubí z druhé poloviny šedesátých a počátku sedmdesátých let v ulicích Rodinná, U Mýta a Okrajová pod Bludovickým kopcem. Důvodem rekonstrukce 445 metrů vodovodního řadu, který bude nově vybudován z vysokohustotního polyetylenu, je vysoká poruchovost. 227 metrů bude položeno bezvýkopovou metodou řízeného vrtání. Práce začaly v červnu, hotovo by mělo být na konci října,“ přiblížil Marek Síbrt, mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK)

Pracuje se také v části Životice, kde se modernizuje vodovodní řad v ulici Na Osinách, dále v části v částech Podlesí, Bludovice, Prostřední Suchá, ale také v centru Havířova v ulicích Osvoboditelů, Karvinská a J. Seiferta.

Řada investičních akcí je v Havířově naplánována také v příštím roce.