Na okraji města, v lokalitě bývalého Dolu Dukla, vyroste v příštích letech třídička komunálního odpadu, kam se bude svážet odpad nejen z Havířova, ale i z širšího okolí.

Použitelné suroviny budou odváženy k dalšímu zpracování a nezpracovatelná část materiálu se bude spalovat v karvinské teplárně firmy Veolia.

Havířovští zastupitelé minulý týden odsouhlasili založení akciové společnosti CEVYKO, v níž budou podílníky město Havířov, společnost ASOMPO (sdružení obcí a měst Novojičínska) a Spolek pro nakládání s komunálním odpadem (obce a města z Karvinska). Havířov vloží do podniku CEVYKO 700 tisíc korun a získá 35 procent akcií. Stejný podíl bude mít ASOMPO, zatímco třetí společník bude mít 30 procent.

Investice na stavbu třídičky se předpokládají ve výši 350 až 450 milionů korun, které společnost CEVYKO získá dlouhodobým úvěrem a z poloviny také investičními nevratnými dotacemi. Následný provoz má být financován z plateb za třídění komunálního odpadu a prodeje získaných druhotných surovin.

Havířovští předpokládají, že město v průběhu let 2020 až 2023 do nové společnosti vloží z rozpočtu 31,5 miliónu korun pro navýšení základního kapitálu. Stejně tak musí učinit i dva další akcionáři a to v podílu 31,5 a 27 milionu.

„Chceme přejít z odpadového do oběhového hospodářství. Je to reakce na legislativu Evropské unie a reakce na zvyšování cen na skládkách. Snažíme se společnost na třídění založit co nejrychleji, abychom si stihli sáhnout na dotace ještě v tomto období," řekl náměstek havířovského primátora Bohuslav Niemiec.

Starosta Orlové: Nebude to levné, ale chceme do toho jít

Podobně to vidí orlovský starosta Miroslav Chlubna. „Je to smysluplný projekt, na kterém chceme participovat. Podle současné legislativy mohou obce ukládat odpad na skládku do roku 2004, ale zřejmě se termín ještě prodlouží. Nicméně už od roku 2024 budou poplatky za nevytříděný odpad vyšší než dnes a pokud budete chtít slevu, musíte ukládat alespoň částečně vytříděný odpad. Jednoduše řečeno, kdo bude třídit, ušetří. Jak obec, která odpad vozí na skládku, tak obyvatelé města. Je totiž jasné, že zvýšení ceny za skládkování se promítne do výše poplatku za odpad,“ vysvětlil Miroslav Chlubna.

Jak říká projekt to nebude levný, ale perspektivní. Orlovští zastupitelé by měli schválit vstup do Spolku pro nakládání s komunálním odpadem schvalovat v půli července.

Zbytečně velká investice? 

Projekt má i své kritiky. Například podle starosty Těrlicka Martina Poláška je havířovská třídička zbytečně megalomanská. 

„Město Havířov je společně s dalšími obcemi akcionářem společnosti Depos, která provozuje skládku v Horní Suché. Už teď tam je v provozu bioplynová stanice, provoz na zpracování kompostovatelného odpadu a máme spočítáno, že za mnohem menších nákladů se dá postavit i třídička odpadu. Tu jsme schopni postavit i bez dotací za polovinu toho, co bude stát ta v Havířově. Domnívám se, že havířovský projekt je zbytečně nákladný a v současné době také předčasný, protože ještě není definitivní legislativa, která bude upravovat parametry pro zpracování odpadu," řekl Deníku Polášek, který je současně i předsedou představenstva společnosti Depos. 

Karviná se vstupem váhá

Zatímco projekt třídírny odpadu v Havířově, počítá se tím, že se nevytříditelná část směsného odpadu bude spalovat v teplárně společnosti Veolia v Karviné u bývalého Dolu Barbora, na scéně se ale objevil další hráč, který by mohl odpadky spalovat, a sice elektrárna v Dětmarovicích.

Karviná, přestože její statutární zástupce podepsal před dvěma lety Memorandum o společném projektu, zatím se vstupem do společného podniku váhá. Podle náměstka karvinského primátora Lukáše Raszyka by do doby schválení nového zákona o ukládání odpadů by byl vstup do společnosti CEVYKO předčasný.

„Navíc se objevil další projekt, který připravuje společnost DEPOS. Ta se ukládání odpadů v regionu věnuje dlouhodobě a Karviná je jedním z jejich akcionářů. Nevylučujeme však, že se v budoucnu k projektu Havířova připojíme,“ vysvětlil Lukáš Raszyk.