Kompletní rekonstrukce bude probíhat ve dvou fázích. Nejprve bude opravena budova stávající, avšak velmi zastaralé provozně administrativní části a přilehlé zpevněné plochy včetně venkovního schodiště. A právě z této budovy vznikne nová odbavovací hala pro cestující a nové zázemí pro dopravce.

„Součástí stavby bude rekonstrukce přípojek inženýrských sítí, vnitřních rozvodů topení, elektroinstalace, vybudování nových sociálních zařízení pro veřejnost a doplnění prvků pro zajištění bezbariérovosti, například výtahů. Rovněž bude instalován nový informační a orientační systém a vodící prvky pro nevidomé,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Objekt dostane novou fasádu, nová okna, dveře, vymění se střešní krytina a budova bude zateplena. V rámci druhé etapy bude provedena rekonstrukce stávající odbavovací haly a restaurace, a to včetně prosklené stěny a střechy.

To vše by mělo být hotovo zhruba za rok. Poté se stávající odbavovací infrastruktura (pokladny, informace) ze staré budovy přestěhuje do nové a tam už také zůstane.

A poté se začne s rekonstrukcí velké nádražní haly, která po opravě nebude sloužit pro potřeby Českých drah, ale města, které tam plánuje vybudovat společensko-kulturní centrum. Obě fáze rekonstrukce jsou naplánovány na dva roky.