Dopravní situace se bude měnit podle právě probíhajících prací. Většinou bude podjezd průjezdný s omezením, stavbaři se však nevyhnou ani dočasným úplným uzavírkám. Hotovo by mělo být v prosinci.

V těchto dnech byl provoz v podjezdu sveden do jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy. Stavbaři začali s pracemi ve středovém dělicím páse.

Rekonstrukce bude provedena celkově od kanalizace pod vozovkou až po strop. Stát bude zhruba 16 milionů korun, přičemž 90 procent pokryje dotace.

Hlavním důvodem rekonstrukce je zlepšení technického stavu podjezdu, zejména kanalizace, kvůli které býval často zaplavován. Podjezd je jedním z nejnižších míst ve městě. Poblíž dříve vedlo koryto říčky Sušanky, které bylo přemístěno kvůli stavbě velkého kruhového objezdu.

„Máme potvrzeno, že dešťová kanalizace je poškozená. Nutná je její kompletní oprava," řekla už dříve referentka odboru správy a rozvoje majetku havířovského magistrátu Lenka Krejčová.

Po rekonstrukci bude bezpečnější pro chodce a cyklisty. Ve směru od Šumbarku bude v podjezdu jen jeden jízdní pruh. Místo pravého pruhu bude rozšířen vyvýšený prostor pro chodník a cyklostezku s ochranou stěnou. Po této stezce a chodníku by měl být podjezd průchozí i v situaci, kdyby někdy opět kanalizace nestačila odvádět přívaly vody.

Chodník bude ze zámkové dlažby, cyklostezka z litého asfaltu. Chodník s cyklostezkou bude zhruba jeden metr nad současnou úrovní. Oddělen bude zábradlím s výplní," uvedl vedoucí odboru správy a rozvoje majetku havířovského magistrátu René Vašek.

Kvůli bezpečnosti bude v podjezdu nové osvětlení a také kamery napojené na městskou policii.

Rekonstruovaný podjezd bude navazovat na přednádražní prostor, který město v současné době projektuje. V majetku města je už plocha mezi podjezdem a nádražní halou. Po zbourání části objektu tam vznikne jedno z nových parkovišť.