Přestože vyučování ještě neskončilo, stavební firmy už začaly s pracemi na zateplení několika škol, aby bylo hotovo do začátku nového školního roku.

„Tento školní rok mimořádně ukončíme o několik dnů dříve a vysvědčení budeme předávat v budově, kde práce ještě neprobíhají. V průběhu prázdnin bude zateplena celá škola, včetně tělocvičny a bazénu, kde především musíme opravit střechu," řekl ředitel ZŠ F. Hrubína Tomáš Ptáček.

Podobně na tom jsou v ZŠ Žákovská a 1. Máje. I tam se děti nyní učí v části školy, kde stavební práce ještě nezačaly. V další budově už mají třídy vyměněná okna za plastová a dělníci pracují na zateplování fasád.

„Jedná se o standardní už zavedený postup zateplování objektů našich škol. Cílem je snížit tepelné ztráty. Současně však zvyšujeme komfort žáků i učitelů, protože školy mají často zastaralá okna, která se nedají otevírat, nebo se otevírají a zavírají velmi špatně. Nová okna nejen že lépe těsní, ale bude se s nimi dát také účelně větrat," vysvětlil vedoucí odboru investic havířovského magistrátu Radoslav Basel.

Městu se daří na zateplení škol získávat dotace. Oprava tří škol přijde na 113 milionů bez DPH.

„Na tyto stavby získáváme v dotacích až 40 procent celkových nákladů. Zbývající část sice musíme vynaložit z vlastních prostředků, ale na úsporách za teplo se nám to postupně vrací," dodal Radoslav Basel.