Sv. Josef, sv. Hedvika a sv. Jan Pavel II. jsou na rozdíl od starých, avšak dosud sloužících zvonů, z bronzu. Na jejich pořízení použila farnost peníze z darů věřících a třetinou z celkové částky přispěla obec. Odlity byly v polské zvonařské dílně ve městě Přemysl v Haliči.

„Máme obrovskou radost, že se nám podařilo zvony pořídit. V podstatě jsme se tak rozhodli teprve na jaře a na podzim máme zvony. Je to nádhera,“ neskrýval nadšení tamní farář Miroslaw Kazimierz.

Nyní je potřeba ještě udělat stavební úpravy na stolici, která drží zvony ve věži a pak zvony zavěsit. Stihnout by to chtěli ještě do Vánoc.

Hornosušský kostel měl první zvony v roce 1891. Když přišla 1. světová válka, byly roztaveny, po válce dostal kostel nové, ovšem po vypuknutí 2. světové války se situace opakovala. Po roce 1945 dostal kostel, jako mnoho jiných, zvony ocelové.

Ty budou při instalaci těch nových, bronzových, sneseny, a možná zůstanou poblíž kostela.

„Uvažuje se, že by je obec nechala instalovat v parčíku u kostela. Ale to musejí rozhodnout zastupitelé. Ono to taky něco stojí,“ dodává hornosušský farář.