Jsou mezi nimi jak profesionální pracovníci v sociálních a návazných službách, tak dobrovolníci, kteří svůj čas věnují zejména seniorům či lidem nějak hendikepovaným.

V kategorii registrované služby ocenění převzali Jarmila Dardová, Helena Sarčáková, Miroslava Kubačková a Lenka Lukšová. V kategorii návazné služby byl oceněn Jozef Krkoška. Za svou dobrovolnickou činnost náleží ocenění Jiřímu Januszkovi a Šárce Jagošové.

Statutární město Karviná oceňuje osobnosti v sociální oblasti od roku 2015. „Všem těmto lidem a nejen těm oceněným, ale všem, kteří se podílejí na poskytování sociálních služeb, patří velké poděkování a velký obdiv. Ne vždy si společnost těchto lidí všímá, proto je důležité, abychom na ně upozorňovali a oceňovali všechny ty, kteří jsou ochotni pro nás pro všechny něco udělat. Za to jim patří opravdu velké poděkování,” řekl náměstek primátora Karviné Andrzej Bizoń.

Jak řekla vedoucí Odboru sociálního karvinského magistrátu Martina Smužová. Ocenění jsou z různých oblastí, pracují s různými cílovými skupinami, ale ani jedna z těch prací není jednoduchá. „Je to složitá činnost hodně náročná, jak fyzicky, tak psychicky,“ dodala.

Oceněné osobnosti

Kategorie registrované služby

Jarmila Dardová

(navrhovatel Blanka Dadoková, Sociální služby Karviná, příspěvkový organizace)

Paní Jarmila je zkušenou a dlouholetou pracovnicí Sociálních služeb Karviná. V organizaci pracuje již 35 let. Začínala na pozici pečovatelky a od vzniku Asistenční služby v roce 2008 pracuje jako asistentka, kdy pomáhá seniorům a zdravotně postiženým občanům v jejich domácnostech. Překypuje životním elánem a energií, je pracovitá, průbojná a spolehlivá, práci vykonává pečlivě, svědomitě a s láskou, vnímá ji jako své poslání. Oblíbená je také v kolektivu, ke svým kolegům je milá, vstřícná, ochotně jim předává své letité zkušenosti a dovednosti, které stále rozvíjí. Ocenění si zaslouží za svůj profesionální a lidský přístup ke všem klientům a kolegům.

Helena Sarčáková

(navrhovatel Lenka Šimerdová, Nový domov, příspěvková organizace)

Paní Helena do Nového domova nastoupila v roce 1994. Pracuje tak osmadvacet let v přímé obslužné péči jako pracovník v sociálních službách. Sedmnáct let pečovala o uživatele na oddělení domova se zvláštním režimem, v roce 2010 přešla do služby domova pro seniory a od roku 2013 je také koordinátor směny.

Za celou dobu se starala o stovky uživatelů, kteří u ní oceňují zejména trpělivý přístup, stále veselou náladu, lidskost a otevřené srdce.

Také svými spolupracovníky je hodnocena jako obětavý, mimořádně empatický a trpělivý člověk, je uznávanou autoritou pro spravedlivý a rovný přístup. Stala se tak neodmyslitelnou součástí oddělení. Stále pracuje na svém rozvoji, stála například u počátku zavádění konceptu Bazální stimulace do praxe na oddělení a vedla v tomto směru i další pracovníky.

Miroslava Kubačková

(navrhovatel Adéla Hovorková, EUNIKA Karviná, Slezská diakonie)

Paní Miroslava pracuje v denním stacionáři EUNIKA Karviná od roku 2019. Zastává přímou péči, uživatelům pomáhá v jejich každodenních činnostech, při stravování, hygieně, v aktivizaci a podpoře.

Je nesmírně pracovitý, tvořivý a kreativní člověk s otevřeným srdcem, který se snaží posouvat klienty a hranice jejich schopností dál. Občas je svérázná, ale pro své klienty by se rozkrájela, pro svou energii a zájem o uživatele je hnacím motorem služby. Velké díky patří za to, že dokáže jít s uživateli do mnohých akcí a činností, na které by si ostatní netroufli.

Lenka Lukšová

(navrhovatel Hana Pierzchalová, Slezská humanita o.p.s.)

Paní Lenka pracuje jako pracovník přímé obslužné péče od roku 2006, tedy již šestnáct let. Právě ona je ve službě nejblíže klientovi, stojí tedy v první linii. Svou práci dělá svědomitě, pečlivě a s láskou, pracuje i nad rámec svých povinností, kdy vymýšlí a organizuje klientům různé akce, aby jim zpříjemnila pobyt v domově a naplnila jejich přání. Vše co dělá, dělá pro klienty, kteří ji mají rádi. Je milá, vstřícná, vše dělá s úsměvem. Je velice iniciativní při plnění zadaných úkolů, ve svízelné situaci ochotně podá pomocnou ruku.

Kategorie návazné služby

Jozef Krkoška

(navrhovatel Margita Menšíková, Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Karviná)

Pan Jozef je dlouholetým členem organizace a pracuje jako sportovní referent. Rovněž je aktivní ve výboru organizace. Pomáhá při organizování a zajišťování sportovních akcí a soutěží v bowlingu, šipkách a ruských kuželkách. Zúčastňuje se soutěží a kulturně společenských akcí v družebních organizacích Svazu tělesně postižených. Je spolehlivý a ochotný vždy pomoci i při jiných společných akcích, například smažení vaječiny, MDŽ, Mikulášské. Články a fotografie z těchto akcí pak zveřejňuje na webových stránkách organizace.

Kategorie výkon dobrovolnické činnosti

Jiří Januszek

(navrhovatel Žaneta Pawliková, ADRA)

Pan Jiří je od roku 2015 dobrovolníkem v domově pro seniory Nový domov. Za dobu svého působení svými návštěvami zpestřil den mnoha seniorům a seniorkám. Nyní pravidelně navštěvuje jednoho seniora, se kterým tráví společný čas povídáním nebo procházkami.

Je to skromný muž s velkým srdcem. V domově pořádá skupinové akce s hudební, nebo cestovatelskou tématikou. Seniorům se zaujetím vypráví o oblasti Osoblažska, kterou velmi dobře zná, nebo z oblasti hornictví, protože je sám průvodcem na dole Michal.

Má pro starší lidi pochopení, dokáže jim citlivě naslouchat, je jim oporou.

Šárka Jagošová

(navrhovatel Žaneta Pawliková, ADRA)

Paní Šárka v rámci dobrovolnického programu „Dobrovolníci v domácnostech“ vykonává dobrovolnickou službu od roku 2018. Se svou seniorkou si vybudovala velice blízký vztah, vzájemně se již vnímají jako by byly členky jedné rodiny. Společně strávily mnoho pěkných chvil, navštívila ji v domácnosti více než 150x a oslavily již čtvrté výročí svého přátelského vztahu.

Ochotně pomáhá i v jiných oblastech dobrovolnictví, například pomáhá s pečením cukroví do dárkových balíčků pro seniory zapojené do dobrovolnického programu Dobrovolníci domů, které jim pak s koordinátorkou roznáší. V období nouzového stavu se obětavě zapojila do nákupů pro seniory. Je to komunikativní a energická žena plná laskavosti a srdečnosti s chutí pomáhat.