Nový povrch už má parkoviště na sídlišti Hranice (ulice Einsteinova), aktuálně se pracuje na parkovišti na třídě Těreškovové (naproti hygienické stanici) a také u házenkářské haly.

„Na parkovišti v Einsteinově ulici se v rámci opravy vyměnily krajnice a dláždění, upraveny uliční a kanalizační vpusti a položeny nové asfaltové vrstvy. Komunikace i parkoviště mají nové značení,“ přiblížila mluvčí města Šárka Swiderová.

Dodala, že v těchto dnech začala oprava chodníků v Einsteinově ulici právě v návaznosti na upravenou komunikaci. Odstraní se zvlněná popraskaná dlažba a podkladní vrstvy, výškově se upraví uliční vpusti a položí se nová zámková dlažba.

Práce potrvají do půlky září.

Komplikace čekají hlavně chodce podél třídy 17. listopadu (na pravé straně v úseku mezi křižovatkami Polská - Kosmonautů u bývalé prodejny Teppich), kde se začalo s opravou chodníku a cyklistické stezky.

„Délka opravovaného úseku je celkově asi 335 m, práce budou probíhat ve dvou etapách a v plánované délce stavby je logicky zohledněna také možnost nepřízně počasí nebo skrytých vad pod povrchem cyklostezky či chodníku. K autobusové zastávce se bude chodit po speciální lávce,“ vysvětlila Swiderová.

Modernizovaný chodník i hezčí stezka pro cyklisty má být hotová v říjnu.