V bytech hýbal otřes také skříněmi i sklenicemi v policích. Podle reakci na sociální sítích bylo zachvění země v celém městě a údajně také v Orlové i Havířově. 

Podle dostupných informací vyjeli kvůli události i důlní záchranář. Mluvčí OKD Naďa Chattová pak večer Deníku sdělila, že se jednalo o silný geomechanický jev s povrchovým záchvěvem. "Všichni zaměstnanci jsou v pořádku, bez zranění. Těžba pokračuje standardním způsobem," napsala Deníku.

close Graf znázorňující sílu otřesu, 11. října 2022. info Zdroj: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR zoom_in Graf znázorňující sílu otřesu, 11. října 2022.

Seismické jevy v hlubinných dolech vznikaly, vznikají a nadále budou vznikat v důsledku uvolňování energie nakumulované v masivu v souvislosti s přeskupováním napětí, ke kterému dochází při realizaci hornické činnosti.

Důlní otřesy

Seismické jevy doprovázejí hornictví od jeho počátků s ohledem na značný vertikální i horizontální rozsah vydobytých partií vytvořených hornickou činností za více než stoleté období a nadále vytvářených ve stále aktivní karvinské části revíru.

Fotogalerie: OKD a těžba uhlí v MS kraji

Dojde-li při geomechanickém jevu k náhlému vysunutí nebo vyvržení hornin s následkem deformace důlního díla, je označen za otřes. Otřesy se vyskytují především ve slojích sedlových vrstev karvinského souvrství dobývaných ve značných hloubkách a jsou způsobeny postupným hromaděním napětí v nadložních pevných horninách a jeho náhlým uvolněním.

Vznik otřesu nelze jednoznačně předpovědět, ani není možné, se stoprocentní účinností jeho vzniku předejít. Prováděnou prevencí je však možné výrazně omezit jeho následky.

S využitím prostředků protiotřesové prevence firma omezuje hromadění napětí ve sloji nebo v nadloží, postupně uvolňuje již nahromaděné napětí, případně se snaží o vyvolání otřesu v době, kdy na pracovišti a v jeho blízkosti nejsou lidé.

K těmto účelům slouží zavlažování slojí a okolních hornin, odlehčovací vrty, otřasná odlehčovací trhací práce ve sloji a bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadložních horninách. Současně je také zvyšována bezpečnost zaměstnanců používáním moderní, vysoce únosné mechanizované výztuže v porubech.

| Video: Youtube