„Uvidíme, jaký bude mezi pacienty o tuto službu zájem. Projekt se zatím rozjíždí, ale jsme už domluveni, že podle potřeby by náš stálý jáhen docházel i častěji. Personál nemocnice má k dispozici i jeho telefon a setkání s ním mohou zprostředkovat například sestřičky, zavolat si ale mohou i sami pacienti nebo také jejich příbuzní," říká koordinátor této nemocniční služby z Ostravsko-opavské diecéze Václav Tomiczek.

On sám má s poskytováním této duchovní péče v nemocnicích našeho regionu bohaté zkušenosti, třeba z působení z Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

„Vždy je to o vzájemné důvěře a jakémsi prolomení bariér. 
V Porubě máme třeba výborné vztahy také s tamním personálem, ostatně nedávno jsem oddával i jednoho tamního zdravotního bratra, který mne o to přímo požádal," říká Václav Tomiczek.

Této možnosti přitom nevyužívají jen praktikující věřící, ale i nevěřící, či dokonce jejích příbuzní. V praxi se dokonce stává, že hovor s duchovním občas lidé v nelehké životní situaci zvolí třeba i také místo hovoru s psychologem.

„Kolikrát se tak hovor stočí i úplně jinam, než je momentální zdravotní problém. Senioři se mnohdy rozvypráví třeba o tom, jaké vztahy mají se svými dětmi a vnuky a podobně," pokračuje duchovní Petr Hanuš.

Katolický stálý jáhen bude docházet do karvinské i orlovské části nemocnice. V Havířově už taková služba funguje několik let. A ačkoli jde o katolického duchovního, v tomto případě je služba určena i věřícím jiných církví a stejně tak i pro lidi, kteří běžně do kostelů nechodí.