O dalším vývoji případu teď rozhoduje krajský státní zástupce. Ten může celý případ smést ze stolu s tím, že k žádnému porušení zákona nedošlo. Policisté mu však navrhli konkrétní osoby, u kterých se domnívají, že zákon porušili a navrhli také, za jaké trestné činy by měli být obžalováni.

Podle informací Deníku by mělo jít o trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. V případě zneužití pravomoci úřední osoby policie pracuje s nejpřísnější kvalifikací, kdy předpokládá vysokou způsobenou škodu. Zákon u tohoto paragrafu připouští vězení v délce od 5 do 12 let.

Policie oficiálně o případu neinformuje a policejní mluvčí o vyšetřování MRA Havířov hovoří obecně jen o městě na severu Moravy.

Viníky odhaluje audit

Na některé konkrétní osoby ukazuje forenzní audit, který si nové vedení MRA nechalo vypracovat a který sloužil téměř rok policistům jako podklad pro vyhodnocování trestné činnosti.

Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov.
Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov. Autor: Ernst&Young

Audit hodnotí období let 2012 až 2014. V té době byl ředitelem společnosti Pavel Merta. Největší podezření však padá na někdejšího provozně-technického náměstka Pavola Jantoše, který zakázky zadával. Jantoš následně působil jako náměstek primátora.

Samotný Jantoš opakovaně jakékoli pochybení při zadávání zakázek odmítá. „Vše bylo prováděno přesně podle platných směrnic a zákonů," tvrdí.

Jak však auditor ve své zprávě uvádí, právě Jantoš porušoval směrnice.

„Identifikovali jsme objednávky, které indikují, že dodavatele navrhoval a tedy i fakticky vybíral) provozně-technický náměstek Pavol Jantoš (část roku 2014 byl ve funkci Martin Cyž, pozn. red.) tím, že na objednávku napsal zkrácený název dodavatele, kterému má být daná zakázka přidělena. Výběr dodavatele provozně-technickým náměstkem bylo porušením interní směrnice, když ten objednávku schvaluje, zatímco za výběr dodavatele odpovídá oddělení investic a oprav MRA," napsal auditor.

„Identifikovali jsme zakázky na opravy volných bytů s hodnotou vyšší než 200 tisíc korun, které byly zadávány napřímo jednomu zadavateli bez oslovení více dodavatelů. takové jednání bylo v rozporu s interní směrnicí MRA, podle které musí být při zakázce s výší peněžitého závazku od 200 001 do 500 000 korun musí být vyzváni nejméně 3 dodavatelé," sdělil auditor.

Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov.
Výňatek z forenzního auditu MRA Havířov. Autor: Ernst&Young

Audit odhaluje střety zájmů

Zpráva o forenzním auditu obsahuje více než 300 stran, včetně příloh. 

Auditorská společnost Ernst&Young v něm vedle kritizovaného zadávání zakázek poukazuje mimo jiné na jejich předražování, na fakturování neprovedených prací nebo na korupční prostředí.

Odhalila také pochybné praktiky při zadávání zakázek. Zapleteni do nich podle zjištění byli nejen zaměstnanci MRA, ale také někteří zastupitelé a radní a jejich příbuzní. Deník o tom bude informovat v dalších článcích.