Zasedání začalo ve 13 hodin. 

Celý program zasedání

V programu zasedání je především rozpočet města pro příští rok, výhled do roku 2021 a zásady participativního rozpočtu, který umožňuje občanským komisím jednotlivých městských částí hospodařit s přidělenými finančními prostředky.

#clanek|3799408# 

13.00 - Primátor Josef Bělica (ANO) zahájil zasedání. Ze 43 zastupitelů je jen jeden omluven. 

13.11 - Bez diskuse byly projednány body o kotlíkových dotacích i dotaci na skatepark v Lázeňské ulici. 

13.15 - Jedná se o penězích pro havířovský zámek, který nově provozu Správy sportovních a rekreačních zařízení. S kritikou k návrhu vystoupila Darja Tomaniecová (SPD), podle které se v tomto středisku příspěvkové organizace nedá dost dobře kontrolovat hospodaření.

Vše o zámku čtěte v tématu

Podobně hovořil i Eduard Heczko (KSČM): "Meziročně dochází k navyšování příspěvku pro SSRZ. Hospodaření tam není průhledné. Nyní požadují 630 tisíc korun, a kdo ví, jak to bude v budoucnosti. Navyšování příspěvku pro krytí ztrát zámku by mělo být projednáváno ve finančním výboru."

Za Piráty diskutoval Martin Rédr. "My si nemyslíme, že je dobré dotovat městský podnik." 

"Zámek nyní nemá s městkou společnosti Zámek, s.r.o. nic společného. Budova zámku, byla jako středisko začleněna pod příspěvkovou organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení. SSRZ má svého ředitele a organizační strukturu. V zámku má město obřadní síň a využívá ho i k jiným akcím," vysvětlil primátor. 

Havířovský zámek.
Ztrátový zámek radnice se schová pod příspěvkovou organizaci

Na Tomaniecovou reagoval Róbert Masarovič (ANO). „Já mám takový pocit, paní Tomaniecová, že trpíte ztrátou paměti. V zápisech z dozorčí rady v době, kdy jste byla její členkou, se opakuje se, že jste neplnila zadané úkoly. Řekněte občanům, jak to bylo,“ řekl s tím, že citoval ze zápisu dozorčí rady o tom, že Tomaniecová měla v září 2015 neoprávněně podepsat smlouvu s TV Prima k natáčení pořadu Ano, šéfe!

To Tomaniecová popřela a přidala, že v jednom roce za jejího působení se podařilo dostat hospodaření zámku do plusu. 

Darja Tomaniecová a David Ondráček mohli na vitrínku vylepit nálepku s hvězdou od šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha.
Havířovský zámek chce udržet kvalitu i po odchodu šéfkuchařů

13.42 - Zastupitelé se dostali k bodu o rozpočtu pro příští rok 

Rozpočet

Vedení havířovské radnice počítá s tím, že město bude v roce 2019 hospodařit s částkou mírně překračující 2 miliardy korun s tím, že z daní do městské kasy přiteče 1,13 miliardy. O něco málo vyšší než příjmy by měly být výdaje, a to konkrétně o zhruba 75 milionů.

Podrobnosti o přípravě rozpočtu přiblížil ekonomický náměstek primátora Ondřej Baránek (ANO). 

Opoziční zastupitel Heczko hodnotí rozpočet jako umírněný. "Z tohoto pohledu proti rozpočtu nic nemám. Přesto se zeptám na podrobnosti k přestavbě tří pater v městské ubytovně ve Střední ulici a k záměru s výpravní budovou železniční stanice," řekl s tím, že mu v rozpočtu schází projekt rekonstrukce bývalé ZŠ Mánesova na domov seniorů, který dříve mělo město za prioritní.

"Pokud jde o výpravní budovu, tam se jedná o 800 tisíc korun na projekt vnitřního vybavení," reagoval primátor Bělica s tím, že nádraží a přednádražní prostor je pro něj stěžejní. 

"I pro nás je Mánesova prioritou, ale nemáme oněch zhruba 300 milionů. O financování stále jednáme," odpověděl náměstek primátora Bohuslav Niemiec. 

"V ubytovně budou rozšířeny prostory pro Dům s pečovatelskou službou, pro bydlení seniorů. Zatímco ubytovna nemá naplněnou kapacitu,a  to zřejmě vlivem nastavených přísných podmínek, zájem o ubytování starších občanů překračuje nabídku. Úpravou tří pater vznikne několik nových bezbariérových jednotek," vysvětlil plánované úpravy v ubytovně ve Střední ulici Róbert Masarovič.  

Zastupitelé následně v hlasování rozpočet schválili.

13.57 - Jednání pokročilo k zásadám participativního rozpočtu.

Participativní rozpočet

Více o rozpočtu čtěte ZDE

Jedná se o vymezenou část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují společně se svými volenými zastupiteli samotní občané města, kteří si sami rozhodnou, co by se za tyto vymezené finance mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Pro rok 2019 by mělo být mezi občanské komise být rozděleno 5 milionů korun.

„Participativní rozpočtování je postup, kdy občané města mohou vstoupit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance,“ vysvětluje primátor města Josef Bělica.

Bez diskuse byl návrh na participativní rozpočet schválen všemi hlasy. 

Svoz dopadu. Ilustrační foto
Za odpad budou Havířované platit stejně i v příštím roce

Videopřenos a záznam

13.59 - Jedná se o videopřenosech a záznamech ze zasedání zastupitelstva na internetových stránkách města.

"Jedná se o živý přenos ze zasedání a následné zveřejnění záznamu anonymizované o případné osobní údaje. Nemyslím si, že by to měl být problém," řekl Martin Rédr.

Zastupitelé řešili zákonnost zveřejnění videa ze zasedání. Podstatný rozdíl je mezi zveřejněním přenosu a záznamu ve zpravodajství nebo v režii města. 

"Stávalo se, že se na zasedání projednávaly citlivé osobní údaje o občanech. Proto bych doporučil při takových jednáních přenos vypnout," řekl Radomil Schreiber (ODS). 

Primátor Bělica k tomu tlumočil stanovisko magistrátních právníků, kteří videopřenos nedoporučili. 

Deník už několikrát videopřenos ze zasedání dělal, naposledy z ustavujícího zasedání. Jeho kvalitu ovlivňovala úroveň mobilního signálu. 

Zastupitelé v hlasování nechválili pořizování videopřenosů a záznamů. 

Zdroj: Youtube

14.15 - Zastupitelé projednali všechny body programu. Do 15. hodiny, kdy začnou diskuse a interpelace, byla vyhlášena přestávka. 

15.00 - Do diskuse se nepřihlásil žádný občan.

V interpelacích zastupitelů vystoupil Radomil Schreiber s požadavkem na obnovu vodorovného značení parkovišť na Dlouhé třídě. Navrhl také obnovu starších stromů podél této ulice za jiné, které méně znečišťují vozidla. 

Martin Kmec (Piráti) se dotazoval na budoucí využití nádražní haly, jaké plány má město s kulturním a sportovním vyžitím. 

"Levá část nádraží bude po zásadní rekonstrukci sloužit k odbavování cestujících. Plášť nádražní haly bude rekonstruovat SŽDC, vnitřní část haly, tedy vybavení, je v režii města," vysvětlil primátor. 

Darja Tomaniecová si posteskla nad obsazením komisí, kam radní nedosadili lidi nominované opozičními stranami. Vrátila se také k zámku, kdy uvedla, že za jejího dřívějšího 18měsíčního působení měl zámek nejlepší hospodářské výsledky za dobu šesti let. Navrhla, aby středisko zámek bylo podrobeno kontrole. 

"Některé nominované rada města obsadila, jiné ne. Je to rozhodnutí rady. Pokud jde o zámek, já si myslím, že televizní pořad společnost spíše poškodil, než aby mu prospěl," reagoval primátor Bělica. 

15.20 - Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno. 

 

Zasedání havířovských zastupitelů.
Havířovští zastupitelé jednali v Radosti