Možná jsou Věřňovice, místní část Dolní Lutyně na Karvinsku, označovány za nejzaprášenější obec jen proto, že právě tam je umístěna monitorovací stanice ČHMÚ, která dlouhodobě zaznamenává nejvyšší koncentrace prachu v ovzduší na území České republiky. V každém případě si tam mnoho exhalací vyprodukují přímo její obyvatelé. 

Deník obec navštívil v úterý odpoledne, kdy odeznívala několikadenní inverze s vysokými koncentracemi prachu v ovzduší. Průmyslové podniky musely omezit výrobu a prašné provozy, aby se množství prachu snížilo. Opatření však nijak nedolehlo na běžné obyvatelstvo, včetně domkařů z Věřňovic. 

V průběhu jedné hodiny redakce zaznamenala několik rodinných domů s notně čadícími komíny. 

Stejnou návštěvu Deník podnikl už v listopadu 2011. Nedá se tvrdit, že by došlo k výrazné změně.

Fotogalerie: Věřňovičtí se dusí sami

Je možné, že tamní obyvatelé vyčkávají, až jim stát nebo kraj dodají ekologický zdroj tepla včetně instalace zcela zdarma. 

Aktuální informace o ovzduší

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví?

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů, a to za přesně stanovených podmínek.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, menší částice pronikají až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.