Téměř nepřetržitě, od začátku května loňského roku, zdravotníci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj pečují o pacienty v komplikovaných stavech způsobených nákazou covid-19. Karvinský region si prošel třemi vlnami pandemie způsobené touto nemocí, mnozí pacienti si tak stěžují na přetrvávající potíže zejména bolesti páteře, bolesti hlavy, únavu, přetrvávající potíže s dýcháním a další.

„Cítíme jako povinnost poskytnout adekvátní péči všem, kteří čelili této nákaze a museli projít onemocněním, které jim zanechalo následky na jejich zdraví. Zahájili jsme aktivní spolupráci se Santorii Klimkovice, která flexibilně zareagovala na současnou situaci a nabízejí jak hospitalizovaným, tak ambulantním covidovým pacientům možnost rekonvalescence v jejich moderním zařízení,“ vysvětlil důvody zřízení nového centra ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík.

„Pro pacienty, kteří prodělali covid-19 s těžším průběhem a přetrvávají u nich zdravotní potíže, nově nabízíme léčebně-rehabilitační pobyty, neboť cílenou rehabilitací lze řešit postcovidový pokles fyzické i psychické kondice, bolesti svalů a kloubů, únavový syndrom, svalovou slabost, dechovou nedostatečnost, případně zhoršení chronických onemocnění. Zkušený tým zdravotníků sestaví rehabilitační plán a určí konkrétní procedury na míru každému klientovi s ohledem na jeho stav a kondici,“ uvedla vedoucí fyzioterapií klimkovických lázní Romana Holáňová.

Centrum postcovidové péče v Karviné zaštítí náměstek pro léčebnou péči NsP Karviná-Ráj a kardiolog Miroslav Homza, který přiblížil náplň činnosti tohoto centra: „Cílem bude identifikovat pacienty s potížemi po prodělaném onemocnění covidem. Předpokládáme převažující dechové obtíže, proto bude odborně centrum zastřešovat pneumolog. Ten pak také bude rozhodovat o dalších návazných vyšetřeních týkajících se výkonnosti kardiovaskulárního aparátu, neurologických potíží, potíží s viděním a tak dále. Cílem je včas podchytit pacienty s chronickými potížemi a včas je začít léčit. Výstupem také může být indikace k rehabilitačnímu pobytu s cílem zmenšit dechové obtíže a zlepšit výkonnost kardiovaskulárního aparátu,“ objasnil Homza.

Ambulantním pacientům, kteří covid prodělali, se již věnuje Moravskoslezské oční centrum, které zároveň zahájilo studii, ve spolupráci s akreditovanou imunologickou laboratoří nemocnice v Karviné, jejíž cílem je zjistit četnost výskytu očního postižení u pacientů, kteří prodělali onemocnění covid-19. Následně pak zahájit standardní protizánětlivou léčbu.