Takzvaná Setkavárna byla spuštěna na odděleních gerontologie a léčebny dlouhodobě nemocných. Do řad dobrovolníků vstoupily studentky, které mají v nemocnici praxi jako budoucí zdravotní sestry. Odpoledne seniorům uvaří kávu nebo čaj, posedí s nimi a pohovoří, aby hospitalizovaným seniorům zpříjemnily pobyt v nemocnici. S chodícími pacienty se scházejí v jídelně, za ležícími si dojdou popovídat na pokoj.

„Dobrovolnické centrum ADRA provozuje v nemocnicích své programy už delší dobu. Naši dobrovolníci docházejí za pacienty a teď za nimi budou docházet i studentky střední zdravotnické školy. Prostředkem k navázání kontaktu s pacienty je voňavá káva nebo čaj, případně koláček. Smyslem programu je popovídání a zpříjemnění dlouhých chvil v nemocnici,“ vysvětlila vedoucí havířovského centra ADRA Hana Čadová.

Zkušenost ze Setkavárny popsala studentka Klára Palyzová: „Je to skvělý pocit. Jsem empatický člověk a ráda pomáhám. Mám radost, když se senioři usmějí a poděkují. Není to pro mě první zkušenost, už jsem měla například brigádu v domově seniorů a i v budoucnu bych se chtěla věnovat starší lidem.“

Nemocnice projekt podporuje a plánuje jeho rozšíření na další oddělení. „Přínos pro pacienty je velký. Setkávají se zde mladá a starší generace. Děvčata se učí komunikovat s pacienty a pacientům přinášejí radostné chvilky,“ řekla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči havířovské nemocnice Renata Tydlačková.

Nadmíru spokojeníi byli také samotní senioři, které setkání překvapilo. „Toto se mi stalo v nemocnici poprvé. Je to hezké a příjemné. Už jsme tady všichni starší a potěší nás. Káva je dobrá, koláčky také. Líbí se nám to,“ shodli se pacienti.