Podobné zařízení zde sice již funguje, v budoucnu by ale měli přijít noví provozovatelé. Zatím běží správní řízení v dikci krajského úřadu.

„Protože správní řízení teprve probíhá, nemůžeme zatím nic předjímat ani komentovat. Krajský úřad bude ve svém rozhodování zohledňovat všechny obdržené připomínky,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

„Na kraj jsme již zaslali naše nesouhlasné stanovisko. Zástupci firmy zatím jednali s radou města,“ uvedl starosta Orlové Miroslav Chlubna.

A další informace, které mají v Orlové k dispozici? „Plánovaná roční projektovaná kapacita zařízení je deset tisíc tun, z toho osm tisíc tun z kategorie odpadů nebezpečných. Skladovací hala bude určena pro odpady pevného skupenství, s kapalnými a plynnými odpady zde nebude nakládáno. S odpady se nesmí manipulovat mimo objekt. Úpravy odpadů v podobě třídění a drcení nebudou v zařízení povoleny,“ zaslali z orlovské radnice Deníku.

Redakci se nepodařilo kontaktovat zástupce samotné společnosti, která se záměrem zabývá. Její zástupce se nicméně vyjádřil pro Televizi Polar.

„V této chvíli se tam jedná o materiály typu dřevo, plasty, pneumatiky, ne nebezpečné odpady. Zatím nevíme, že by tam byl nějaký zásadní problém, nějaký nesouhlas. Není to nic proti ničemu, protože ten areál tam funguje v podobném duchu už teď a nyní budou noví provozovatelé,“ uvedl zástupce společnosti Roman Holý.

Slavnosti piva a guláše, Karviná, Lodičky, srpen 2018.
OBRAZEM: Slavnosti piva a guláše přilákaly neuvěřitelné davy