Obsahově se konference věnuje mnoha aspektům života města, které zasazuje do širšího geografického i historického kontextu. Příspěvky reflektují všechna období vývoje města, od jejího založení v období vrcholného středověku přes dobu husitskou, reformační i protireformační, až po moderní dějiny, kdy dochází k přechodu od tradiční k moderní společnosti, které nejen v Orlové úzce souvisí s těžbou uhlí a industrializací celého regionu.

„Cílem připravovaného setkání historiků, kunsthistoriků, geografů, sociologů, etnografů a zástupců dalších vědních oborů je veřejně akcentovat význam města a zasadit jej do širšího historického rámce a upozornit tak na skutečnost, že Orlová nebyla solitérem stojícím mimo politický, společenský a kulturní vývoj moravsko-slezského pomezí, nýbrž, že v mnoha případech výrazně utvářela jeho další směřování,“ uvádí historik a orlovský rodák prof. Aleš Zářický.

Pořadatelé srdečně zvou na konferenci, a především na její slavnostní zahájení, které se koná 18. října od 8.30 hodin, úvodní slovo pronese starostka města Orlová Lenka Brzyszkowská.

Zápas 11. kola krajského přeboru Slavia Orlová - Dolní Benešov 3:1.
Podívejte se: Orlová poslední Benešov nepodcenila, rozhodla během dvou minut

Na konferenci je srdečně zvána také široká veřejnost se zájmem o historii celého regionu. Pro ni organizátoři konference připravují také rozsáhlou publikaci, která čtenáře seznámí s městem Orlová v mnoha historických perspektivách. Obsahově navazuje na konferenci, na níž odborníci veřejnost seznámí s okolnostmi vzniku a založení města, jakou roli sehrál v počátcích města benediktinský řád, jakými proměnami prošel benediktinský klášter, jež patří k významným historickým památkám.

V pohornické krajině na Karvinsku přibyly POHO Pointy. Tyto interaktivní infotabule nabízejí virtuální prohlídky a audiokomentáře.
Virtuální prohlídky umožní nahlédnout do nedostupných míst bývalých dolů

Orlová je rovněž spjata také s řadou šlechtických rodů, podnikatelů a investorů, kteří výrazně měnili podobu a charakter města. Konference neopomíná ani významné rodáky, rozvoj města, sociální proměny či mnohonárodnostní složení obyvatel, období druhé světové války, vzdělávání ani památky.

Podrobný program konference naleznou zájemci na webových stránkách Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Konferenci společně pořádají: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity, město Orlová, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Slezská univerzita v Opavě, Zemský archiv v Opavě, Slezské zemské muzeum v Opavě, Muzeum Těšínska v Českém Těšíně, Státní okresní archiv v Karviné a Archiv města Ostravy.