Zastávky na znamení jsou v jízdním řádu u příslušné zastávky označeny symbolem křížku „x“. Na zastávkových označnících jsou takové zastávky označeny v horní části označníku červeným textem „Na znamení“.

Od prázdnin v Petřvaldu přibudou na znamení zastávky Dopravního podniku Ostrava: Petřvald - Zaryje, Petřvald - základní škola a Petřvald - rozcestí.

Autobus zastaví na zastávce v případě, že se viditelně v prostoru zastávky nachází cestující nebo pokud se již v zastávce nachází jiný autobus. Při vystupování je cestující povinen řidiči s dostatečným předstihem signalizovat požadavek na zastavení stisknutím signalizačního tlačítka.