V podchodu totiž zmrzla prosakující spodní voda. Před zhruba šesti týdny tam kvůli bezpečnosti chodců vyrostla provizorní dřevěná lávka, ovšem led dnes zabírá jednou tak velkou plochu. Pracovníci Českých drah podle náměstka oblastního ředitele Petra Sládka už led posypali inertním materiálem a solí, ale ani to nepomohlo.

„Dvě přístupové části podchodu, které jsou v majetku města ze strany od prodejny Billa, budou i nadále lidem přístupné, takže bude možné používat veřejné toalety i obchůdky. K projití pod kolejištěm na druhou stranu města budou muset lidé používat zhruba 300 metrů vzdálený podchod Demelloch," informovala mluvčí města Dorota Havlíková.

Podchodem se cestující dostanou jen na druhé nástupiště, a samozřejmě i na první nástupiště od výpravní budovy. Pouze na tato dvě nástupiště budou přistavovány vlaky. „Tento stav potrvá až do zlepšení klimatické situace," uvedl starosta Českého Těšína Vít Slováček.

"Mrazivé počasí výrazně komplikuje situaci v podchodu ve stanici Český Těšín, kde dochází k významným průsakům vody. Koncem roku zajistila SŽDC provizorní přemostění problematického místa a omezila přístup na 4. nástupiště. Silný mráz posledních dní ovšem situaci výrazně zkomplikoval. Unikající voda se rozšiřuje a zamrzá na větší ploše. Z důvodu zajištění bezpečnosti cestujících musela SŽDC ve 14:20 uzavřít podchod, cestujícím je umožněn přístup z podchodu pouze na 2. nástupiště a na první od výpravní budovy. Toto bezpečností opatření může ovlivnit s ohledem na snížený počet nástupních hran dopravu přes stanici. V současnosti je doprava plynulá bez významnějších zpoždění. V případě jakýchkoliv změn vás budeme informovat. Pronikání vody se projevilo po rekonstrukci podchodu SŽDC. Předběžné závěry odborné analýzy, které si zadalo město Český Těšín, hovoří o pravděpodobném technickém problému v městské části stavby. SŽDC o problematice jedná se zástupci vedení města. Jedná se o dočasné opatření s ohledem na aktuální počasí, o dalším vývoji vás budeme informovat," sdělila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

V úterý byla provedena další kontrola.

"Vedení města jednalo opět dnes ráno se Správou železniční dopravní cesty ve věci zprůchodnění podchodu. Správa se zavázala, že nasadí na úklid své, střední části maximální počet lidí s cílem rozmrazit odtokové žlábky a jímky a zprovoznit čerpadlo tak, aby voda mohla být z podchodu odváděna. Dvě části města – u pošty a k Bille – jsou v pochůzkové části schůdné. Podchod pod železničním nádražím vznikl v 60. letech minulého století jako náhrada za železniční lávku nad kolejištěm, kterou dráhy nechaly zbourat. Podchod byl vždy v majetku státního dopravce. Město nechalo po revoluci přistavět bezbariérové východy z podchodu, nejdříve směrem k Bille v roce 1997, později u pošty v roce 2004. Oba podchody zvýšily komfort i bezpečí občanů i cestujících, jelikož díky nímž již nemuseli přecházet frekventované silnice Jablunkovskou a Nádražní?" uvedla mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková.