Deník jednání sledoval a průběžně tento článek aktualizoval. K vybraným tématům se Deník vrátí v samostatných článcích. 

Celý program zasedání

Zasedání začalo přesně ve 13 hodin úvodním slovem primátorky Jany Feberové (ČSSD). V sále je přítomno 41 ze 43 zastupitelů. 

Nový zastupitel

Na svůj post zastupitele rezignovala zastupitelka za KSČM Alice Hegyi Krislíková, která se odstěhovala mimo Havířov. Náhradníkem vzešlým z pořadí posledních komunálních voleb byl Vladimír Slížek, který hned v úvodu zasedání složil slib a usedl ke stolu svého klubu. 

Při schvalování programu jednání zastupitel Eduard Heczko (KSČM) navrhl přeřazení bodu o odvolané ředitelce Santé z konce programu na jeho začátek. Jeho návrh v hlasování nebyl schválen. 

Schválen pak byl původně předložený program. 

Průmyslová zóna

Mezi prvními body bylo jednáno o pozemku v areálu průmyslové zóny Dukla. Zájem projevila společnost MC Profi s.r.o., která působí na trhu v oboru stavební chemie, nářadí a technických a průmyslových pásek. 

"Tento uchazeč prezentuje, že tam chce mít sklad a provozní budovu. Já si myslím, že tato zóna je určena pro firmy, které přinesou více pracovních příležitostí. Proto navrhuji, aby návrh nebyl schválen," navrhl Jaroslav Gongol (KSČM), kterému se nelíbilo, že firma nedá práci lidem z Havířova. 

Oponoval mu Jiří Martinek (ČSSD): "Je to firma od nás z Havířova a bylo by dobré jí pozemky poskytnout." A za jeho názor se postavila i primátorka Feberová. 

"Ta firma sice má sídlo v Dětmarovicích, ale fakticky působí tady v Havířově-Šumbarku, kde už jí stávající prostory nestačí. Její rozšiřování na území města bude pro Havířov přínosem," reagoval ekonomický náměstek primátorky Josef Bělica (ANO). 

"Od doby původního záměru na využití Dukly uběhla spousta času. Pracovní síla už není. Nejsou propuštění horníci ani hutníci. My musíme zajišťovat stabilizační byty a další podporu pro lidi, kteří by u nás chtěli pracovat a bydlet," řekl náměstek primátorky Karel Šlachta (ČSSD).

V hlasování byl Gongolův protinávrh zamítnut a následně schválen původní návrh na pronájem pozemku společnosti MC Profi. 

Most nebo tunel skrz velký rondel

Nákres plánovaného přemostění kruhového objezdu v Havířově.

K návrhu darování pozemků pro stavbu mimoúrovňového křížení u velkého kruhového objezdu se nevedla žádná diskuse a návrh byl v hlasování bez problémů přijat. Otázkou zůstává, ve kterém desetiletí dojde ke skutečně stavbě. 

"Ano, na projektu se pracuje. V úvahu skutečně přichází varianta vedení trasy pod okružní křižovatkou, než stavba konstrukce mostu. Ve sdružení, které bylo založeno s cílem tlačit na stavbu obchvatu, jsme na toto téma několikrát jednali. Finální návrh však záleží na státu, tedy ministerstvu dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na nich také záleží, kdy bude stavba realizována. Obecně to jsou však desítky let," řekl v pondělí Eduard Heczko, které ve sdružení zastupoval město Havířov. 

O projektu čtěte více: 

V dalším bodě zastupitelé zamítli návrh na prodej objektu zdravotního střediska na Dlouhé třídě. Město si chce pět středisek získaných kdysi od kraje ponechat ve svém majetku a postupně je modernizovat. 

Zastupitelstvo schválilo prodej budovy bývalé restaurace U Kocura v Životicích. Nově by tam měla společnost Križan provozovat tiskárnu. Objekt a pozemek pod ním město prodalo za 3,1 milionu korun.  

Dotace

Město poskytne dotace nemocnici, a to ve výši 1 100 000 korun na pořízení zdravotnické techniky pro operační sály a centrální sterilizaci, oddělení patologie, rehabilitace a urologie a 1 870 000 korun na pořízení zdravotnické techniky
a lékařských přístrojů pro operační sály v oboru urologie.

Dotaci 650 000 korun dostane Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, a to na projektovou dokumentaci pro cyklotrasu Havířov-Lučina.

V souvislosti s podporou nemocnice opoziční zastupitelé požádali o pozvání ředitele, aby zastupitelům přednesl vize zdravotnického zařízení. V poslední době se hovoří o tom, že nemocnic a některých jejich oddělení je v regionu nadbytek, přičemž řešením by mělo být slučování. Spíše než o Havířově se hovoří o Karviné, kde jsou nemocnice dvě - jedna krajská a jedna soukromá. 

"Oceňuji podporu města havířovské nemocnici a současně také přidělování městských bytů lékařům," řekl Jiří Martinek, který byl dříve náměstkem hejmana pro zdravotnictví. 

Rozpočet

Zastupitelé schálili upravená pravidla pro předkládání návrhů a úprav rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města. Projednali také rozpočtové úpravy letošního roku. 

V dalších bodech zastupitelé schválili všemi hlasy rozšíření stávající kapacity odborného sociálního poradenství provozované společností Slezská diakonie s finanční spoluúčastí města minimálně ve výši 30 % oprávněné provozní ztráty ročně.

Schválen byl také návrh na rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova ve výši 32 424 korun pro tři nezletilé děti. 

Akcie ČSAD Havířov

U bodu o průběhu valné hromady společnosti ČSAD Havířov, kde je město akcionářem, vystoupil Eduard Heczko. "Z materiálů jsme se dověděli, že přes odpor našeho zástupce byla snížena hodnota základního kapitálu společnosti a tím i akcií. Jedna akcie měla hodnotu 1000 korun, nyní jen 14 korun. Chybí mi informace, jak s tím vlastník společnosti naloží. Zástupným důvodem je připravované zaknihování. Podle mého názoru je snaha zafinancovat fotbalový klub Baník Ostrava. Dříve jsme měli v akciích více než 15 milionů, teď je to 200 tisíc," řekl Heczko.

Zástupce města ve společnosti, zastupitel Róbert Masarovič (ANO) potvrdil, že hlasoval proti tomuto rozhodnutí, byl ale přehlasován. 

Nespokojenost s havířovským dopravcem, který zajišťuje nejen příměstskou autobusovou dopravu, ale na objednávku města také všechny linky MHD, vyjádřil náměstek Šlachta. "ČSAD je pro nás velký problém. Prokazatelná ztráta z MHD, kterou hradí město, se rok o roku zvyšuje. Před časem to bylo 50 milionů, teď už 70 milionů. S dopravcem budeme jednat. Chceme se dostat minimálně zpátky na 50 milionů. Pracuje se totiž tak, že co oni nám poskytnou, to my jim musíme věřit," řekl Šlachta.

Před interpelacemi a diskusí s občany byla vyhlášena přestávka do 15 hodin. 

Diskuse a interpelace

V zahájené diskusi s občany se hovořilo o opravě cesty v Lískové ulici v Prostřední Suché a o překračování rychlosti vozidel ve městě. "Úsekové radary měří pouze automobily, které mají vepředu registrační značku, zatímco motocykly ne. Je to proti Ústavě ČR a ministerstvo doporučilo tato zařízení odstranit a nainstalovat taková, která budou měřit spravedlivě všechna vozidla," řekl občan Lipovský. 

"Není to stanovisko ministerstva, ale jen jednoho úředníka. Používáním úsekového radaru neporušujeme žádný zákon. Úsekový radar je navíc jen jedním ze způsobů, jakým měříme rychlost vozidel. Máme také radar ve vozidle i ruční radar, které měří všechna vozidla, včetně motocyklů," reagoval ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras. 

Občan Knopp navrhl, aby se ve městě třídily plechovky od nápojů: "Jde o to, aby na kontejneru byla nálepka, že se tam může vyhazovat i hliník, který je cennou surovinou, aby lidé věděli, že tady taková možnost třídění odpadu k dalšímu využití je."

Občanka Cieślová požádala, aby se velmi důsledně kontroloval zákaz pohybu volně puštěných psů v lokalitě okolo nové lávky přes řeku Lučinu. 

V interpelacích zastupitelů navrhl Eduard Heczko, aby vedení města vzneslo na Krajské státní zastupitelství v Ostravě dotaz týkající se vyšetřování kauzy hospodaření Městské realitní agentury. Ve věci jde o vyčíslení škody, pokud byla městu bývalým vedením městské společnosti způsobena. 

Na téma MRA se vedla ostrá debata, kterou započal Jaroslav Gongol. Na obranu společnosti vystoupil jednatel a zastupitel Róbert Masarovič. Do Gongola se pak pustil náměstek Šlachta. Ten se pustil i do komunistů obecně: "Prosím vás, neškoďte nám. My vaši pomoc nepotřebujeme. My vedeme město dobře. Nelžete nám tady. Jen se podívejte na vaše výsledky." 

Vše o MRA čtěte v tématu ZDE

V hlasování nebyl schválen návrh Eduarda Heczka na dotaz státnímu zástupci.

V interpelacích se bude pokračovat v samém závěru zasedání.

Zastupitelé v dalším bodě programu schválili nákup dárků pro vánoční nadílku dětským zařízením z fondu primátorky. Celkem budou nakoupeny dárky a učební pomůcky v hodnotě do 140 tisíc korun. 

Schválen byl také odprodej staršího lehkého zásahového automobilu Renault Mascott jednotky dobrovolných hasičů Havířov-Životice za 1,5 milionu korun městu Karviná. 

Santé

Poslední bod jednání se týká městské společnosti Santé. Ta poskytuje ambulantní a pobytové sociální služby lidem s mentálním postižením. Radní před časem odvolali ředitelku Moniku Havlíčkovou z funkce. Havlíčková je zastupitelkou za opoziční KSČM. Vedení města Havlíčkovou několik dnů po rozhodnutí o jejím odvolání neinformovalo. Oficiálním stanoviskem radních je pouze strohé prohlášení, že rada má na takové rozhodnutí právo bez udávání důvodu. Stejnou odpověď zaslala primátorka i zaměstnancům Santé, kteří se na důvody odvolání ředitelky ptali v dopise zaslaném všem zastupitelům. Poukazovali mimo jiné na to, že ředitelka byla městem před časem oceněna. 

Před zastupitele předstoupil se stanoviskem zaměstnanců Zdeněk Krejza: "Dostali jsme odpověď, že postup byl zákonný, důvody jsme se nedověděli. Nerozumíme krokům města. Žádáme zastupitelstvo o revokaci rozhodnutí rady města. Žádáme také, aby tady bylo řečeno, proč byla ředitelka Havlíčková odvolána."

Na to přečetl jiný dopis náměstek primátorky Josef Bělica. Mimo jiné se v něm píše o nucení zaměstnanců zfalšovat záznam o pracovním úrazu. "Bohužel, někteří z nás s dopisem nesouhlasíme, ale museli jsme ho podepsat. Ředitelka Havlíčková nás žádala o podporu a podpis dopisu. Její zástupkyně stála nad námi a proto jsme podepsat museli. Chyb v Santé je více. Ředitelka nemá žádnou představu o práci s klienty. Neaktualizují se standardy kvality. Prosím vás, rozhodněte to rychle, ať nás komunisti neobtěžují," obsahuje také dopis, který přečetl Bělica s tím, že dopis není anonymní a je podepsán. 

Obsah dopisu pobouřil zaměstnance přítomné v sále, kteří ho označili za podvrh a žádali Bělicu, aby řekl jméno autora. 

"Já bych se chtěla důrazně ohradit proti dopisu, který pan náměstek přečetl," reagovala Havlíčková. 

Primátorka Feberová upřesnila, že podpisů pod dopisem bylo pět. 

Zasedání sice bylo ukončeno před 17. hodinou, ale opoziční zastupitelé protestovali, že nebyly dokončeny interpelace, přerušené v 16 hodin přestávkou. Ve finále ale po 5minutové přestávce nebylo zastupitelstvo kvůli nízkému počtu přihlášených usnášeníschopné a proto bylo definitivně ukončeno.