Program obsahoval necelých 50 bodů. Tím nejdůležitějším byl rozpočet pro příští rok. Jednání začalo ve 13 hodin. Veřejnosti bylo přístupné po celou dobu konání. Lidé se mohli vyjadřovat v průběhu právě projednávaných bodů nebo v diskusi, která začala v 15 hodin. Deník jednání sledovala  průběžně aktualizoval. 

Průběh jednání:

Jednání začalo chvíli po 13. hodině. 

13.05 - Ještě před oficiálním jednáním předal primátor Daniel Pawlas (KSČM) zástupcům Policie ČR dva záchranářské kufry a automatické defibrilátory pro poskytnutí první pomoci v terénu. Vozit je budou ve služebních vozidlech havířovské autohlídky. 

Policejní hlídky budou vozit záchranářské kufry a defibrilátor, který jim věnovalo město.

13.19 - Zastupitelé schválili přidělení daru jednotce Sboru dobrovolných hasičů Havířov Město. Hasiči budou mít při zásazích novou hydraulickou jednotku k násilnému otevírání dveří. 

13.20 - Jedná se o privatizaci jednoho bytu v majetku města. Jde o doprodej bytů, které byly privatizovány v 90. letech, například v domech, kde město nebylo jediným vlastníkem. V tomto případě šlo o byt v Klidné ulici. K bodu se nevede žádná diskuse a zastupitelé jej schvalují. 

13.21 - Zastupitelé projednávají několik majetko-právních bodů. Návrhy schvalují většinou bez diskuse. 

13.35 - Na programu je bod o harmogramu celoměstských akcí v roce 2016. V harmonogramu pro příští rok není Havířov v květech. "U této reprezentativní akce města jsme se rozhodli, aby nezevšedněla, že se bude konat na každé kulaté i půlkulaté výročí města a k tomu ještě jednou mezi těmito výročími. Jinými slovy, bude se střídat tříletý a dvouletý cyklus. Nejbližší Havířov v květech se uskuteční v roce 2018," vysvětlil náměstek primátora Daniel Vachtarčík (HPH). Harmonogram pak byl schválen. 

13.43 - Schváleny byly nové zřizovací listiny městských příspěvkových organizací.

Rozpočet pro rok 2016

13.50 - Před jednáním o rozpočtu byla vyhlášena přestávka. V návrhu se počítá s tím, že příjmy budou o 65 milionů korun vyšší než předpokládané výdaje. Příjmy by měly činit 1,206 miliardy korun. 

Největší položkou v oblasti výdajů tvoří oblast komunálních služeb, na kterou je vyčleněno 270 milionů, o pět milionů více než letos.

"V předchozím období jsme čerpali poměrně hodně dotací, na které jsme potřebovali spolufinancování, na což jsme si vzali úvěr. Nyní se snažíme zadluženost snižovat. Největším zdrojem příjmů jsou sdílené daně. Velmi výrazně to ovlivňuje snižující se počet obyvatel města. Nebudeme také dostávat výtěžek z výherních automatů, protože jsme jejich počet na území města omezili," vysvětluje ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko (KSČM).

"Na investice je vyčleněno dalších 221 milionů korun, tedy o 70 milionů více než letos. Havířov bude pokračovat v odkanalizování okrajových částí města, ve druhé etapě cyklostezky ve směru k Žermanické přehradě, zateplování škol a přípravě rozšíření městského hřbitova. "Samozřejmě, i při těchto investicích chceme využít dostupné dotace. Na dokončení výměny oken v bytových domech si město chce vzít úvěr ve výši 160 milionů, který začne splácet o dva roky později," doplnil Heczko.

Na dotace a dary organizacím na sportovní a mimosportovní činnost město počítá s 33 miliony, podobně jako v letošním roce. Do oprav a sanací bytového fondu chce město investovat přibližně 47 milionů korun. 

"Finanční výbor doporučuje navržený rozpočet schválit. Já osobně si ale myslím, že by mohl být vstřícnější k občanům. Přesto si ale vedení města zaslouží pochvalu za snahu snižovat zadlužení. Některá úsporná opatření ale byla uplatněna na úkor rezerv," řekl Pavel Rapant (ČSSD). 

"Zajímalo by mě, kdy se budou schvalovat dotace pro sportovní organizace," ptal se Jiří Martinek (ČSSD).  

"Harmonogram dotací bude rada schvalovat v průběhu ledna a února. Na 22. února jsme zařadili mimořádné zasedání zastupitelstva, a to právě k rozdělení dotací," vysvětlil Vachtarčík. 

Po krátké přestávce byl rozpočet hlasy všech 41 přítomných zastupitelů schválen. 

14.44 - Zastupitelé pokračují v projednávání další bodů. 

Diskuse

15.00 - Začaly interpelace zastupitelů a diskuse s občany. 

"Žádám všechny smlouvy, na jejichž podkladě poskytla Městská realitní agentura dary nebo sponzorství, seznam služebních cest jednatele Róberta Masaroviče (ANO), jejich účel, vyúčtování a zprávy z těchto cest, seznam osob, které MRA dodávají kancelářské potřeby, smlouvy a objednávky, faktury a další doklady prokazující množství," řekl ve svém obsáhlém příspěvku mimo jiné bývalý technický náměstek ředitele MRA a současný zastupitel Pavol Jantoš (ČSSD). Požádal také o aktuálně vypracované audity, z nichž jsou některé součástí probíhajícího policejního vyšetřování. 

Ve svém příspěvku Jantoš také nařkl Masaroviče z diktátorských metod řízení společnosti. "Tady nejste v KLDR. Mám v ruce petici zaměstnanců, kteří si stěžují na podmínky panující v MRA. Nedivím se zaměstnancům MRA, že se odmítli účastnit oslav s vedením této společnosti," dodal. 

"Já si nesmírně cením vaší péče o blaho společnosti MRA. Audit vám vydat nemohu, protože jste v něm uveden jako osoba podezřelá a policie nám zakázala audit v průběhu vyšetřování zveřejnit," reagoval Masarovič. 

K MRA se ptal také zastupitel Pavel Rapant, který se zajímal o počet volných bytů a náklady na jejich opravy: "Víme, že město má hodně volných bytů a přitom připravuje zvýšení nájemného, s odůvodněním, že RPG přece taky zdražuje. Jsem zvědavý, jak naše volné byty obsadíme po zvýšení nájemného."

"Podle mých informací je nálada zaměstnanců MRA skutečně na bodu mrazu. Je s podivem, že zhruba 90 procent zaměstnanců je nespokojeno. Vedení města by s tím mělo něco dělat," řekl Marek Plawny (KDU-ČSL). 

Opoziční zastupitelka Eva Radová (ČSSD) si vyžádala informace o auditu v městské společnosti Zámek.

"Rovněž mne zajímá, jak dopadl audit ve společnosti Zámek, kolik stál a kdo ho zadal," ptal se zastupitel Pavel Rapant, který kritizoval organizaci dopravy v průběhu rozsvěcení vánočního stromu, ohňostroje a koncertu kapely Kryštof: "Stál jsem na chodníku u OD Elan a trnul hrůzou, když jsem viděl, jak mezi lidmi projížděly autobusy. Příště by to chtělo řešit jinak."

Rapant se poměrně tvrdě opřel také do náměstka Vachtarčíka. Mimo jiné zmínil právě probíhající výběrové řízení na ředitele Správy sportovních a rekreačních zařízení. "Děsím se toho, až si vy pane náměstku Vachtarčíku na místo ředitele SSRZ společně s panem Petrem Špokem dosadíte svého člověka." 

15.26 - Po zastupitelích se k mikrofonu dostali občané. 

"Vím, že v MRA byl proveden forenzní audit. Zajímalo by mě jako nájemce městského bytu, jak posudek dopadl," ptal se jako občan někdejší zastupitel Radim Mudra. 

S obsáhlým příspěvkem se přihlásil občan Jan Szturc, který se věnoval anketě k přednádražnímu prostoru před železniční stanicí. "Které architektonické kanceláře se skrývají za interním označením A a B.? Měly obě kanceláře stejné vstupní informace? Vždyť počet parkovacích míst je pro město jedním z nejdůležitějších kritérií a jistě by stejného maxima dosáhly obě kanceláře. Varianty 3 a 4 kanceláře B napojení na stávající cyklostezku vůbec neřeší, až to bylo v zadání. Co má být pod oním přístřeškem napravo od odbavovací haly ve variantách kanceláře A? Je větší zastřešení zastávek MHD na druhé straně vozovky ul. Železničářů ve směru na Šumbark nutné? Vzniklo snad na bázi požadavků dopravce, občanů nebo na základě představy města? Pak by měl být na všech variantách. Pokud ne, pak právě zde se dá na realizaci ušetřit. Jeli opravdu nutné zastřešení přechodu pro chodce, pak by mohlo být jistě i ve variantách kanceláře A. Zde si dovolím poznamenat, že zastřešení přechodu nemá ovšem ani slavné autobusové nádraží. O zastřešení, na kterém někteří tak evidentně bazírují, chybějícím nad výstupními zastávkami ani nemluvě." 

Změna v cestování do Ostravy

16.05 - Zástupce společnosti ODIS Aleš Stejskal představuje dopravní terminál Ostrava-Hranečník. Týká se především cestujících, kteří dojíždějí autobusy z Havířova na Gagarinovo náměstí. Od března budou muset vystoupit o dvě stanice dříve, kde budou spoje končit. Pokračovat pak budou muset ostravskou městskou hromadnou dopravou - tramvajemi nebo nově zavedenými trolejbusy. 

Účelem dopravních terminálů budovaných na krajích města Ostravy je snaha přinutit cestující využívat městskou hromadnou dopravu. Je možné, že lidé začnou více využívat vlastní auta, aby nemuseli přestupovat. Pro běžného cestujícího totiž vyjde nový způsob cestování dráž. Například cestující z Havířova, který chce navštívit centrum Ostravy a je zvyklý nastoupit na havířovském autobusovém nádraží a vystoupit na náměstí J. Gagarina nedaleko centra Ostravy, platí nyní za jízdenku autobusem 29 korun. Nově pojede za 25 korun na Hranečník, kde si musí při přestupu na trolejbus nebo tramvaj koupit minimálně desetiminutovou jízdenku za 16 korun. Celkem zaplatí 41 korun. 

Cílem terminálu je ukončení autobusových linek mimo centrum Ostravy. Dopravu do centra zajistí ekologická drážní doprava. Sjednoceny by měly být tarifní podmínky se zvýhodněním pro pravidelné cestující. 

Beze změny zůstanou linky na ÚAN, ArcelorMittal a do Poruby. Nově bude zavedena expresní linka 442 mezi Havířovem a Hranečníkem a jedna linka 440 mezi Šumbarkem, konečnou na II. etapě a Hranečníkem. 

Terminál je dokončen, přestupy se budou odbývat pod zastřešeným nástupištěm. Jízdní řády jsou podle tvůrců projektu uzpůsobeny tak, aby na sebe jednotlivé spoje navazovaly a cestující nemuseli čekat. 

Podle propočtů by cestující, který nekončí cestu na Gagarinově náměstí, ale pokračuje po přestupu dále spoji MHD, v novém systému ODIS ušetří v řádech stokorun. 

"Budou mít občané, kteří přijedou na Hranečník autem, kde zaparkovat?" zeptal se ředitel SSRZ Václav Wicher. "Ano, součástí terminálu je bezplatné parkoviště a je možné ho v případě potřeby i rozšířit," odpověděl Stejskal. 

16.24 - Zastupitelé schválili změnu ve vyhlášce, která upravuje poplatky za chované psy. Změna se týká možnosti přísnějších postihů pro majitele psů, kteří neplní vyhláškou stanovené podmínky.

16.40 - Jedná se o vyhlášce upravující poplatky za likvidaci komunálního odpadu. Zastupitel Plawny navrhl, aby město platilo za děti do tří let věku. "Ta částka by neměla přesáhnout milion korun," navrhl. Po přestávce se zastupitelé dohodli, že tuto úlevu město posoudí a připraví k dalšímu jednání v únoru.

16.43 - Havířovští zastupitelé schválili navázání spolupráce s čínským městem Nanjing. Deník o návštěvě čínské delegace informoval v článku: Číňané na radnici v Havířově

16.55 - Zastupitelé projednali všechny naplánované body. Primátor Pawlas ukončil zasedání.