V programu jednání bylo bezmála 50 bodů.

Deník jednání sledoval a přinášel aktualizace článku.

Program zasedání

Už několik dnů před zasedáním bylo známo, že změn v zastupitelstvu dozná zasedací pořádek. Před podzimními komunálními volbami někteří zastupitelé z různých důvodů mění svou politickou příslušnost nebo vystupují ze svých stranických klubů. 

Darja Tomaniecová, která ještě s dalšími dvěma kolegy po odchodu z ANO našla dočasný azyl u stolu KSČM, jde do voleb za SPD, na jejíž kandidátce zaujímá 2. pozici. 

Karel Ďurkáč nyní opustil klub KSČM a v sále nyní sedí u jiného stolu. Nové místo našel mezi zastupiteli ANO a Hnutím pro Havířov, v sousedství svého šéfa, ředitele MP Havířov Bohuslava Murase, když Ďurkáč je profesí strážník-psovod. 

13.00 - Bezprostředně po zahájení zasedání převzala primátorka Havířova Jana Feberová (ČSSD) z rukou jednatele Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě Karla Budína ocenění za podporu činnosti. Havířovská pobočka klubu provozuje v Havířově stálou expozici Historie psaná uhlím. 

13.10 - Zastupitelé se vrhli na projednávání bodů o prodejích nebo směnách pozemků. Chvíli se zadrhli u pozemku, který chce od města pro stavbu garáží manžel zastupitelky Ivety Kočí Palkovské (ANO). Těsnou většinou hlasů byl prodej schválen. 

13.44 - Město hodlá využít budovu někdejších jeslí v ulici U Jeslí ve staré šumbarské části pro potřeby střediska Santé, které poskytuje služby mentálně postiženým. Zastupitelé odsouhlasili vypracování projektu na rekonstrukci objektu. 

13.48 - Větší diskuse se očekávala u návrhu na převod objektu zámku pod příspěvkovou organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení. Opozice požádala o odložení tohoto bodu. Byla přehlasována a návrh na převod byl schválen. 

14.04 - Jedná se o výjimce z minimálního počtu dětí ve dvou základních školách. Podstav má bludovická ZŠ Selská s polským jazykem vyučovacím. Do šesti nižších ročníků dochází zhruba 60 žáků. V příštím roce se očekává nástup 5 prvňáků. Celý první stupeň je sloučen do dvou tříd. Málo žáků má také ZŠ kpt. Jasioka v Prostřední Suché. Tam se pro příští rok počítá se 152 žáky ve všech devíti ročnících. V 1. třídě by mělo být jen 13 žáků.

14.16 - Jednání se vrátilo opět k zámku, tentokrát k jednání o změně zřizovací listiny. "Já jsem se s hrůzou dočetla, jaký rekordní hospodářský výsledek zámek vygeneroval. Jde o ztrátu 1,1 milionu korun. Co tam paní jednatelka dělala? Navrhuji odvolat paní jednatelku," řekla Darja Tomaniecová. Náměstek primátorky Josef Bělica (ANO) kontroval: "Paní jednatelka přebírala zámek v nedobrém stavu. Možná, kdyby tehdejší zástupci neběhali s jídlem po železniční stanici, mohlo hospodaření vypadat lépe. A pokud vím, tak v hospodářském výsledku je započítána i škoda, která by měla být nyní vymáhána po bývalém vedení." 

14.20 - Zastupitelé schválili návrhy na dotace ve 2. dotačním kole. Celkem bylo podáno 36 žádostí v mimosportovní sféře a 18 žádostí ve sportovní sféře. Například nemocnice dostane 7 milionů korun na pořízení nových přístrojů, porodní vany nebo stavební úpravy vstupu z Dělnické ulice. Sanatorium Kochova město podpoří částkou 500 tisíc korun. A další peníze si podělí sportovní nebo taneční kluby, kulturní organizace a další žadatelé. Na poslední chvíli požádal náměstek Karel Šlachta (ČSSD) o příspěvek 20 tisíc korun pro Sportovní klub volejbalu. Zastupitelé ale v hlasování nesouhlasili. 

14.40 - TJ Slovan může počítat s podporou města 1,2 milionu na rekonstrukci fotbalového stadionu na Šumbarku. Na tu dostane také státní dotaci 1,8 milionu korun. 

14.41 - U bodu o podpoře stavby Centra reprezentace stolního tenisu žádal opoziční zastupitel Eduard Heczko (KSČM) záruky, že na projekt poskytne peníze nejen město, ale i stát. "Chtěl bych vědět, zda je projekt připraven a zajištěn tak, aby byly stavba podle plánu dokončena," řekl Heczko. Šéf klubu Nicolas Endal na místě vysvětlil, že vše je připraveno tak, aby byla stavba dokončena v termínu: "Už tento týden se začne pracovat na přeložce elektrického vedení. Pokud se vše podaří tak, jak je naplánováno, budou nám naše centrum závidět v širokém okolí."

14.47 - Jednání se vrátilo opět k zámku, tentokrát k navýšení příspěvku na provoz správy objektu. Rada navrhla příspěvek 1 160 tisíc korun. Zastupitelka Tomaniecová navrhla tuto částku snížit na 600 tisíc. "Provozování zámku příspěvkovou organizací města je podle mého názoru podnikatelskou činností. Já se ptám, jestli to není nekalou konkurencí vůči místním podnikatelům. Provoz zámku je vlastně městem dotován," ptal se zastupitel Daniel Pawlas (KSČM). "Jedná se o správu zámku. Jde o objekt, který město potřebuje. My se o tento objekt musíme postarat. Zámek nemůže sloužit jako odkladiště politiků," reagoval náměstek Bělica. "Tento objekt je dotován dlouhá léta a to v podobě nižšího nájemného, levných služeb. Je dobře, že se město snaží situaci řešit," řekl Jiří Martinek (ČSSD). 

"O tom, že zámek bude reprezentativním objektem města, bylo rozhodnuto už v 90. letech. Město do zámku vložilo více než 50 milionů korun. Nikdy se nečekalo, že půjde o ziskový podnik. Město tam chtělo mít reprezentativní prostory pro svatební obřady a další významné události. Vysoké náklady odpovídají tomu, že jde o pomátkově chráněný objekt, kde nelze nic přistavovat nebo zásadně měnit. Je lepší hledat cestu, jak tento objekt dále rozvíjet pro potřeby občanů města," řekl Petr Smrček (ČSSD). 

V hlasování nebyl schválen návrh Tomaniecové na snížení příspěvku a schválen byl návrh v původní výši. 

15.08 - Na pořad jednání přišla diskuse. 

Občané zastupitele oslovili s problémem kolem křižovatky ulic Anglická, Pujmanové a U Nádraží. Křižovatka je poblíž nového dopravního hřiště, kde si lidé stěžují na komplikovaný přístup. Věnovali se také psí vyhlášce, která je podle nich příliš přísná a mohla by být zmírněna. "Jde o to, že psi musí být na vodítku a současně mít náhubek. V horkých dnech je to pro psy nepříjemné," řekl občan. "Já jen připomenu, že tato vyhláška byla přijata v reakci na těžké pokousání psem dítěte. Já osobně jsem tehdy doporučoval, aby stačilo pouze povinné vodítko," reagoval zastupitel a ředitel MP Havířov Bohuslav Muras. 

Řeč se vedla také o připravované rekonstrukci vlakového nádraží a přednádražního prostoru nebo o stavbě na Bludovickém kopci. Majitelům rodinného domu se nelíbí záměr developera na stavbu třípodlažního objektu. Zástupci města potvrdili, že takový návrh, který je nyní prezentován, není v souladu s územním plánem. "Původně se mělo jednat o přestavbu a přístavbu rodinného domu," řekl městský architekt Karel Mokroš. 

Zastupitelé byli seznámení s aktivitou občanů související se zrušeným výběrovým řízením na ředitele ZŠ M. Pujmanové. 

"Do konkurzu byli přihlášeni dva uchazeči. Oba splnili požadované náležitosti. Komise určila pořadí. Ani jeden ale nebyl natolik přesvědčivý, aby rada rozhodla o jmenování ředitele. Proto bylo vyhlášeno nové výběrové řízení, do kterého se přihlásilo šest uchazečů. Konkurz se bude konat v červenci. Pokud jde o ZŠ Jasioka, tam se do konkurzu přihlásili dva uchazeči, z nichž jeden ke komisi nepřišel a druhý byl dostatečně přesvědčivý, že byl ředitelem jmenován," reagovala primátorka Feberová.  

V interpelacích vystoupil zastupitel za KDU-ČSL Bohuslav Niemiec k dlouhodobě řešené problematice související s dětským hřištěm v Dolní Suché. Janina Žielinská (KSČM) se vrátila k diskusi z minulého zasedání, která se týkala odměn zastupitelů. Tomáš Ptáček (KSČM) se zajímal o to, kdo je za město zodpovědný za GDPR. Eduard Heczko (KSČM) se zajímal o žalobu proti městu: "Kdo ji podal, čeho se týká a jaké je stanovisko města." 

Na tradiční interpelaci Jaroslava Gongola (KSČM) o nerealizovaných projektech reagoval tradičně ostře náměstek Karel Šlachta: "Vy jste jako ředitel šachty Dukla tady těžbou zdevastoval půlku města. Vy jste tady vytvořil kalové rybníky a teď se ptáte, proč tady nejsou lázně. Jako poslanec jste peníze na tyto projekty prošustroval."  

Milada Halíková (KSČM) vyslovila domněnku, že náměstek Šlachta připravil město o slibované peníze, když avizoval navýšení odvozu odpadu na skládku Depos, kde má město účast a která má městu vyplácet odměnu za každou uloženou tunu odpadu, přičemž se tak nestalo. Náměstek Šlachta na interpelaci odpoví písemně do 30 dnů. O problematice se hovořilo na dřívějším zasedání. Město Havířov začalo vyvážet odpad i do Ostravy, na což provozovatel skládky v Horní Suché reagoval nabídkou odměn, když bude město vozit zase k němu. 

Darja Tomaniecová se věnovala novým chodníkům podél Dlouhé třídy: "Konečně tam začali dělat lidi, kteří to alespoň trochu umí a situace se zlepšila." "Ano, nepustíme žádný nedodělek, žádnou závadu. Každý den firma platí penále 25 tisíc korun," reagoval náměstek Šlachta. 

16.25 - Projednány byly body související s letošním rozpočtem, závěrečným účtem za rok 2017 a přípravou rozpočtu na rok 2019. 

16.33 - K návrhu na bezpatnou MHD pro mládež do 18 let a seniory nad 65 let se Soňa Ryšánková Dosedělová (KSČM) dotázala, proč by MHD nemohla být zcela zdarma pro všechny. 

Město nechce k plošné bezplatné dopravě přistupovat s ohledem na příliš vysoké náklady, byť tuto variantu do budoucna nevylučují. Jen letos budou náklady na nově zaváděnou bezplatnou dopravu činit 3,6 milionu korun. "Všechno to máme spočítáno a podloženo. Díky dobrému hospodaření si to pro věkovou skupinu do 18 a nad 65 let věku můžeme dovolit," řekl náměstek Bělica. 

Někteří zastupitelé naopak připomínají, že může jít o předvolební populistický krok. Na začátku volebního období se totiž objevily i názory, že v MHD je třeba snížit úhradu její ztrátovosti a dokonce i možnost vypovězení smlouvy současnému dopravci a nasmlouvání nového - levnějšího. 

Pro návrh zcela bezplatné dopravy pro všechny bylo jen 11 zastupitelů. Zastupitelé pak 35 hlasy schválili původně předložený návrh. Bezplatná doprava pro cestující do 18 a nad 65 let bude platná od 1. července. 

16.50 - Zastupitelé schválili prodloužení několika spojů linky 410, které dosud ve směru z Dolních Datyní končí na autobusovém nádraží, až na Šumbark. 

16.51 - Bez diskuse byl schválen návrh na počet zastupitelů pro další volební období. Počet zůstane nezměněn, tedy 43. 

Po vyčerpání všech bodů programu následovala prezentace projektu odpadového hospodářství.