Jaký je největší problém v Orlové-Porubě?
V Porubě není jednoznačně jeden problém, ale lidé jako problém vnímají to, co je nejvíc trápí.

A to je podle Vás co?
To, že se někteří lidé nechovají tak, jak bychom předpokládali, že se slušný člověk chová. V tomto případě to můžeme vidět právě v místech, kde se ty dva světy většinových obyvatel a takzvaně nepřizpůsobivých střetávají - na zastávkách autobusů, v obchodě a podobně. Faktem je, že tito takzvaně nepřizpůsobiví bývají hluční a výrazní, nelze si jich nevšimnout. Tito lidé nejenže se v mnoha situacích chovají špatně, ale ještě na sebe upozorňují.

Mluvíme o příslušnících romského etnika?
Ano. Obvykle jim říkáme nepřizpůsobiví.

A abychom byli přesní, o kterém místě mluvíme?
Jako orientační bod berme Penny Market. Pak mluvíme o oblasti ulic Spojenců a Dělící a pak částečně přes Slezskou poblíž služebny Policie ČR směr bytové domy v ulicích Gagarinova a Kosmonautů a dolů k ulici Sadová. Převážná část těch domů patří společnosti Heimstaden, k jejíž cti nutno podotknout, že se tam problémy snaží řešit. Komplikovaná situace může nastat, když domy vlastní soukromníci a několik takových případů tam je. Aby ale bylo jasno, problémová lokalita, o které se bavíme, tvoří asi tak pět procent území celé Poruby, takže prakticky zanedbatelnou část.

Nicméně lidé z této lokality často přispívají do záznamů v policejních svodkách. Jak se městu daří bojovat s různými nešvary, jako je například narušování veřejného pořádku či přímo kriminalita?
Nejčastějšími přestupky, které naši strážníci v Porubě zaznamenávají, jsou problémy občanského soužití a hlučnost. Ovšem minimálně za poslední rok se situace v této lokalitě zlepšila a to díky covid, který radikálně změnil strukturu přestupků. Strážníci tam v poslední době řešili nejčastěji přestupky v podobě nenošení roušek nebo porušování zákazu vycházení v době, kdy byl vyhlášen. Ubylo také krádeží.
Hodně ke zmírnění kriminality přispělo zavedení bezdoplatkových zón.
I společnost Heimstaden přiznává, že nemají tak velkou migraci ve svých bytech a lidé se tam chovají ukázněněji. Jsou si totiž vědomi, že pokud by byli nuceni se vystěhovat, jinde už doplatek na bydlení nedostanou. Toto je určitě pozitivní zjištění. Na druhé straně musím říct, že je nám líto, že takovýto řád nemůžeme zavést ve všech lokalitách, které se nám jeví jako problémové. K vyhlášení bezdoplatkové zóny totiž je třeba splňovat řadu kritérií.

Je podle Vás něco, na co si mohou obyvatelé městské části Poruba stěžovat?
Jednou takovou věcí, která nám jako vedení města velmi vadí, je absence bankomatu. V celé této čtvrti nenajdete jediný bankomat. A přitom jsme s bankami mnohokrát jednali a nabízeli, že bankomat umístíme v prostorách, které patří městu, třeba na radnici v Orlové 1, kudy řada lidí z Poruby třeba cestou z práce projíždí, ale všechny pokusy byly neúspěšné. Vždy jsme slyšeli, že umístění bankomatu se v takové málo obydlené lokalitě nevyplatí. To je podle mne velký problém.

Co byste vyzdvihl na životě v Porubě? Je to podle Vás dobré místo k životu?
Jsem přesvědčen o tom, že v této lokalitě se dá docela solidně žít. V každém místě vám najdu pro i proti. Myslím si, že Orlová je dobré místo k životu i jako celek.

Chystá radnice nějaké zatraktivnění této lokality? Cyklostezku, rekreační zónu, nebo něco takového?
V Porubě připravujeme dva projekty. Na pozemcích u restaurace Horník bychom rádi vybudovali malou průmyslovou zónu pro podnikatele z oblasti služeb a lehkého průmyslu. Už kdysi se tam s něčím podobným počítalo. V oblasti ulic Záchranářů a U Haldy zase chystáme 32 parcel pro stavbu rodinných domů.