Navíc si v letošním roce připomeneme 320. výročí narození prof. Jiřího Sarganka, sušského rodáka, pedagoga a hymnologa, rektora evangelické školy v Těšíně a autora Lipského kancionálu.

Exkurze do minulosti Prostřední Suché

Hlavní oslavy se budou konat dne 4. září, i když v jejich rámci je naplánována řada aktivit přesahujících časově jednodenní akci. Tou první je procházka po stopách dávné Prostřední a Dolní Suché, která je naplánovaná na sobotu 30. července, a kromě toho bude zájemcům nově k dispozici stolní hra/mapa Suché s vyznačenými nejpozoruhodnějšími místy, která stojí za návštěvu, včetně karet z informacemi o těchto objektech. V rámci oslav jubilea bude rovněž vydána publikace s názvem Z kronik polské školy v Prostřední a Dolní Suché.

Příměstský šachový tábor, Orlová, červenec 2022.
Letní hit dětí v Orlové: Nezlobí, neskotačí, oblíbily si šachový tábor

Pokud jde o zmiňovanou procházku po stopách dávné Prostřední Suché, sraz jejích účastníků je v sobotu 30. července v 9 hodin na vlakové zastávce Havířov-Suchá (tedy v Prostřední Suché). "Poutníky" povede předseda Místní skupiny PZKO František Jasiok.

Zasadí Strom vzdělávání

Hlavní oslavy výročí školy se uskuteční první zářijovou neděli, kdy se v evangelickém kostele v Havířově-Prostřední Suché (Stará ul.) od 8.45 h. uskuteční ekumenická bohoslužba s vystoupením pěveckého sboru Gymnázia Komenského a žáků polské základní školy v Horní Suché.

„Součástí slavnosti bude také minirozhovor s historikem, požehnání žákům, studentům a učitelům na zahájení nového školního a akademického roku a zasazení Stromu vzdělávání na místě, kde se nacházela první školní budova. Tím místem je zahrada u kostela),“ připomíná Janusz Kożusznik, senior a sborový pastor Těšínsko-havířovského senioráta Slezské církve evangelické a. v.

Hřbitov, Karviná.
Hřbitovy v Karviné i Bohumíně mají nová kolumbária

V 15 hodin začne odpolední část oslav, které se budou konat u budovy bývalé mateřské školy, (ulice Budovatelů 3), kde dnes sídlí farní sbor a Místní skupina PZKO. „U pamětní desky prof. Jiřího Sarganka, která se nachází na čelní zdi sborového domu, položíme květiny, poté bude zahájena výstava fotografií a artefaktů spojených se školou. Poté se v přilehlé zahradě budou konat tradiční sušské dožínky s vystoupeními pěveckých sborů a hudebních skupin,“ dodává pastor Janusz Kożusznik.