Deník jednání zastupitelů sledoval a průběžně z něj přinášel informace v aktualizacích tohoto článku. 

Celý program

Primátorka Havířova Jana Feberová (ČSSD) ve 13 hodin zahájila jednání. Zkraje navrhla stáhnutí bodů o odměnách z programu. Během chvíle se potvrdilo se, že vedení města i některým zastupitelům se nelíbí, že Deník zveřejnil článek o návrhu na odměny. Patrně počítali s tím, že si tři čtvrtě milionu korun rozdělí v tichosti a bez diskutování. 

Deník o tom informoval v článcích:

Zasedání havířovských zastupitelů.
Představitelé Havířova si navrhli vyplacení dvojnásobných odměn
Zasedání havířovských zastupitelů.
O kontroverzních odměnách se hlasovat nebude

O tom, že se odměn vzdají, prohlásili někteří zastupitelé už v pondělí 16. dubna. Toho dne se také sešli sociální demokraté, kteří se usnesli, že navrhnou bod ke stažení. Článek Deníku vyšel až o den později. 

K tématu si vzal slovo zastupitel za Hnutí pro Havířov (HpH) Daniel Vachtarčík. I on měl být jedním z odměněných, a to za práci ve funkci předsedy finančního výboru zastupitelstva. Nelíbilo se mu, že město vůbec takový materiál připravilo, ani to, že Deník informaci o navržených odměnách zveřejnil. 

Primátorka přiznala, že diskuse se rozeběhla až poté, co Deník materiál zveřejnil. "Pan Běčák neměl tyto informace zveřejňovat," řekla mimo jiné a navrhla, aby se diskuse k tomuto bodu vedla až v interpelacích. 

"Je to nehorázné. Využít čtyři zastupitele k tomu, abyste si rozdělili odměny…," reagoval Eduard Heczko (KSČM), který byl také navržen k vyplacení odměny, mimo jiné za předsedu kontrolního výboru zastupitelstva. 

K měsíčním odměnám vystoupila také Janina Želinská (KSČM). Ta se primátorky a přítomných náměstků ptala, kolik měsíčně berou. 

Karel Šlachta (ČSSD) reagoval protiútokem: "Tisk bude určitě zajímat, v jakém stavu zanechal předchozí náměstek svou kancelář, kde nechal skříň plnou rozpitého alkoholu. Můžu to doložit fotografiemi." 

"Ten materiál o odměnách byl rychle a špatně připravený," přiznala primátorka.

"Práce, kterou ve svých funkcích pro město vykonáváte, opravdu není až tak výjimečná, abyste za ni mohli dostat tak vysoké odměny. To skutečně není mimořádná práce," řekla zastupitelka za KSČM Darja Tomaniecová. Ta také navrhla, aby se ušetřená částka investovala do údržby a výstavby dětských hřišť. 

Po několika dalších vystoupeních k tématu odměn byl upravený program zasedání všemi hlasy schválen. 

Mezi prvními body bylo schválení příspěvku 228 tisíc korun na dokrytí financování rekonstrukce koupelen v objektu městské policie.  

Po 10minutové přestávce zastupitelé pokračují v jednání. 

Prodloužená Dlouhá třída

Upřednostnili bod o prodloužené Dlouhé třídě. Se záměrem je seznamuje zástupce Ředitelství silnic a dálnic Lubomír Hýbl. 

"Celá trasa o délce necelých 20 kilometrů by měla stát necelých 10 miliard korun. Součástí je také 770 metrů dlouhý tunel v Těrlicku. V Havířově se počítá s napojením prodloužené Dlouhé třídy o délce úseku 1,2 kilometru, a na tomto úseku by se mělo finančně podílet i město, přičemž náklady jsou odhadnuty na zhruba 40 milionů korun," uvedl Hýbl.  

O tom už Deník informoval v článku:

Návrh trasy prodloužené Dlouhé třídy a obchvatu města Havířova.
Dlouhá třída bude prodloužena do jabloňových sadů k obchvatu

Zastupitel Petr Smrček (ČSSD) se ptal na některé detaily stavby. "Realizace se předpokládá někdy v roce 2028. Trasa vede přes soukromé pozemky, o kterých se bude jednat," dodal Hýbl. 

Podle Jaroslava Gongola (KSČM) si někteří "dobře informovaní" stačili koupit pozemky, na jejichž prodeji by mohli vydělat. Primátorka ho vyzvala, aby tyto osoby jmenoval. "Například Sady Životice, odpověděl Gongol. 

Když se prostořeký náměstek primátorky Šlachta zeptal i Lubomíra Hýbla, zda si taky koupil pozemky v trase obchvatu, zástupce ŘSD se ostře ohradil, že to z jeho strany bere jako urážku. Šlachta se mu okamžitě omlouval, že ho urazit nechtěl. 

Většina zastupitelů nakonec navržený příslib města se spolufinancováním stavby odsouhlasila. 

Zastupitelé projednávají další body programu. 

Bez komplikací prošel bod o financování Akademie III. věku pro období 2018 až 2020. Financování čtyřsemestrálního studia by mělo městskou kasu přijít každý rok zhruba na 300 tisíc korun. 

Jedná se o bodu Rozšíření realizace investičních akcí v roce 2018. Jde o stavbu parkoviště u kostela sv. Anny s předpokládanou cena 5,1milionu korun a stavba parkoviště za bytovým věžovým domem u vlakového nádraží s předpokládanou cenou 7 247 900 korun. Na obou parkovištích by mělo vzniknout shodně po 42 místech. Zastupitelé stavby v hlasování schválili. 

Diskuse

Projednáním několika dalších bodů se jednání dostalo k bodu diskuse občanů a interpelací zastupitelů. 

Občanka Jana Mališová žádala o pomoc s pěšinou, kterou lidé vyšlapali kolem jejich domu v ulici Kosmonautů.

Martin Rédr se zajímal o výsledek kontroly inspektorátu bezpečnosti práce v Městském kulturním středisku. Podle primátorky byly vytknuté nedostatky odstraněny. Odmítla nepodložené informace, že město něco tutlá, včetně údajné pokuty ve výši 2 milionů korun.

Jiří Jekl vybídl vedení města, aby se zamyslelo nad výší nájemného za kulturní domy pro pořádání akcí, aby je lidé nemuseli dělat v sousedních obcích.

Zdeňka Mokrošová vystoupila s dotazem ohledně Kyvadla. 

Jaroslav Broda vytkl vedení města snahu se odměnit za výbornou práci a připomněl jim neutěšený stav chodníků, včetně těch rozestavěných.

Zastupitelé v interpelacích řešili například náklady na dosud neuskutečněné projekty, zaváděný systém ochrany osobních údajů  GDPR či nepořádek v parku. 

Před 17. hodinou bylo zasedání ukončeno.