Celý program zasedání

Průběh jednání:

Primátorka města Jana Feberová (ČSSD) zahájila zasedání ve 13 hodin.

Program byl schválen bez větších problémů. 

Zastupitelé odhlasovali, aby město požádalo o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a přijetí dotací na realizaci těchto dílčích projektů:
- projekt „Havířov – Asistent prevence kriminality 2018 - 2020“
- projekt „Havířov – Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2018“
- projekt „Havířov – Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami – Nové hrozby“

Bez diskuse byly schváleny rozpočtové úpravy a to zpětně za období konce loňského roku a také první úpravy letošního roku. 

Zrušena původní vyhláška o školských obvodech a schválena nová. Místo 9 obvodů bude město rozděleno jen na 3. Rodiče si tak budou moci pro umístění svého dítěte vybírat z více mateřských škol. 

"Na základě zkušeností s prvními zápisy dětí do MŠ dle spádových obvodů navrhly ředitelky mateřských škol a vedoucí MŠ při základních školách na společné schůzce s OŠK dne 16. 6. 2017 změnu obecně závazné vyhlášky, a to vymezení jednoho spádového obvodu, kterým by byl celý Havířov. Svůj požadavek zdůvodnily usnadněním vzájemné komunikace. Pouze vedoucí MŠ Frýdecká a MŠ Občanská při Základní škole Frýdecká požadují samostatný spádový obvod z důvodu omezené možnosti zákonných zástupců volby MŠ v rámci oblasti jejich bydliště. Pro zákonné zástupce jsou tyto MŠ jedinou eventualitou v oblasti jejich bydliště. Mateřská škola v části Dolní Datyně je od Havířova vzdálena cca 4 km. Nejbližší školkou je MŠ Frýdecká vzdálena cca 3,5 km," píše se v odůvodnění změny. 

Opoziční zastupitel Eduard Heczko (KSČM) se vedení města zeptal na podrobnosti jednání se zástupci společnosti Asental. Ptal se také na petici související s MRA a stavem výběru soukromého provozovatele Zámku. 

"S Asentalem to byla jedna z více schůzek. Bavili jsme se o cenách pozemků v průmyslové zóně. My jsme nabídli, že zbývající pozemky jako město odkoupíme. Firma nechce s tím, že se snad rýsuje nějaký investor a že nás budou informovat na jaře," řekla primátorka.

Náměstek primátorky Josef Bělica (ANO) odpověděl na dotaz týkající se petice iniciované jedním správcem Městské realitní agentury. O možnost pronajmout zámek projevil zájem jeden zájemce, který se ale později už neozval.  

Až na poslední bod stihli zastupitelé celý program projednat za 30 minut. Pak přišel návrh na odvolání náměstka primátorky. 

Opoziční zastupitelka Darja Tomaniecová (KSČM) navrhla, aby byl odvolán náměstek primátorky Josef Bělica. Opozice náměstkovi vyčítá, že nemůže stačit řádně plnit funkci náměstka, krajského zastupitele a poslance.

"Z výkazu činnosti vyplývá, že pan náměstek se zřejmě dokáže pohybovat v čase. Uvádí, že byl současně ve sněmovně i na zasedání městské rady," řekla. "Patrně jde o chybu, byl jsem ve sněmovně," odpověděl Bělica. 

Komunisté požádali o krátkou pauzu. 

Při pokračování se zastupitelka Milada Halíková (KSČM) ptala primátorky na koncepci sociálního bydlení. Jde o neziskové organizace, které přepronajímají byty v problémových lokalitách, zejména na starém Šumbarku.

"Měla jsem schůzku se zástupci neziskových organizací, které mají od společnosti Residomo pronajaté byty. Ověřovala jsem, zda jsou plněny podmínky, za jakých jsou ve městě ubytovávání lidé z jiných měst. Já jsem proti tomu, aby nám tady neziskovky přivážely nepřizpůsobivé lidi z jiných měst, které tady pak dělají problémy. Nechci, aby se Šumbark takto osídloval," řekla primátorka. 

Náměstek Bělica mezitím komentoval návrh na své odvolání. "Já si myslím, že se to dá stíhat. Není, co závidět, je to tvrdá práce. Koneckonců, i primátorka kdysi za vaši partaj byla současně poslankyní," řekl. 

Pro návrh na odvolání však bylo v hlasování jen 14 zastupitelů, tři se zdrželi. 

Diskuse

V 15 hodin začala diskuse a interpelace zastupitelů.

Primátorka Feberová informovala o tom, že na magistrát přišla petice za spravedlivé odměňování členů volebních komisí. 

Z řad veřejnosti vystoupili jen dva lidé.

Občan Milan Krňávek vystoupil s podnětem, aby město opravilo dům v Uzavřené ulici, zejména fasádu. "Oprava byla provedena před 15 roky. Práce byla odfláknutá a zfušovaná. Máme tam velké fleky. Bude se s tím něco dělat?" ptal se zastupitelů.   

Občanka Jarmila Kantorová vystoupila s připomínkami k bezpečnosti chodců na přechodu u autobusového nádraží. "Doporučovala bych trvale blikající světla ve vozovce. A taky by tam na Těšínské ulici neměly parkovat autobusy, protože chodci kvůli nim mají omezený výhled. Dále bych měla výhrady vůči vysoké a zářící reklamě obchodního centra," řekla. 

"Právě tento týden budeme řešit místa, kde nejsou dobře nasvícené přechody pro chodce a další opatření ke zvýšení bezpečnosti v dopravě," reagovala primátorka. 

Zastupitel Eduard Heczko opět vystoupil se záležitostí snížení základního kapitálu společnosti ČSAD, ve které je město 10procentním podílníkem: "Tady jde o majetek města. My jsme původně měli akcie v hodnotě 1000 korun za kus, nyní mají hodnotu 14 korun." Primátorka zvala na jednání generálního ředitele společnosti, který se omluvil, ale poskytl vyjádření, ve kterém uvedl, že základní kapitál společnosti byl snížen účetně kvůli zaknihování akcií, aby firma každý rok ušetřila zhruba 80 tisíc korun na poplatcích, které s jejich správou souvisejí.   

Deník o tom psal v článcích: Havířovské zastupitele hněvá majitel ČSAD. Snížil cenu akcií Město se prý o svých 15 milionů nemusí bát

Zastupitel Ivan Bureš (KSČM) vystoupil s kritikou postupu města, které nechalo odvolat několik členů občanských komisí, a to pro jejich příslušnost ke KSČM. Náměstek Bělica Burešovi připomněl, že to byl právě on, který porušil etický kodex, který podepsal jako člen hnutí ANO, když přešel ke KSČM.

Jaroslav Gongol (KSČM) vystoupil s požadavkem na sdělení informace o cenách výměny oken v městských bytech v jednotlivých etapách. Vyjádřil podezření, že město za okna zaplatilo více, než by muselo. Rozdíl odhadl na zhruba 60 milionů korun. 

Janina Želinská (KSČM) připomínkovala ztížený výhled na přechodu pro chodce u nově rekonstruovaného podjezdu pod železniční stanicí. "Lidé, kteří tam pravidelně chodí, si stěžují, že přes vyvýšený chodník a cyklostezkou nemají výhled na vozidla vyjíždějící z tunelu," řekla. 

Na další dotaz Želinské vysvětlil náměstek Šlachta okolnosti, kdy město Havířov v době stavby dvou kruhových objezdů, které s sebou nesly dlouhou objížďku, vyváželo odpad na jinou skládku. "Skládka Depos to citelně pocítila a Horní Suchá s námi zahájila jednání, abychom začali opět vozit odpad k nim a nabídli nám lepší cenu za každou tunu odpadu," řekl. 

Milada Halíková (KSČM) se vrátila k tématu mamografu v havířovské nemocnici, který neslouží k preventivním vyšetření. Dotaz položila i k tomu, zda se město připojí k žádosti o dotace k zajištění energetických úspor. 

Darja Tomaniecová se zajímala o okolnosti personálních změn na odboru školství, včetně odvolání vedoucí Martiny Dresslerové. "Paní vedoucí jsem odvolala pro závažná pochybení. Radě města předkládala už i za minulého vedení špatné materiály ke schvalování. Byla na to upozorňována a ona na to nereagovala. Na pozici vedoucího odboru musí být člověk, na kterého musí být spolehnutí. Nyní je na tuto pozici vyhlášeno výběrové řízení, které ještě není ukončeno," řekla primátorka Feberová.  

V 16.30 bylo zasedání ukončeno.