Jednání začalo ve 13 hodin. V programu byl mimo jiné návrh na rekonstrukci objektu Domova seniorů Luna na Šumbarku, nebo stavba nového domova seniorů v Mánesově ulici. Zastupitelé byli informováni o společném česko-polském projektu Havířova, Karviné a Jastrzebie-Zdrój. Jednali také o dotacích a úpravách rozpočtu.

Deník jednání sledoval a zpravodajství průběžně aktualizoval: 

Hned v úvodu jednání se budou muset zastupitelé vypořádat s novým zasedacím pořádkem. Z původních čtyř řad stolů jsou nyní jen tři. Po jednom mají nejpočetnější kluby KSČM a ČSSD. O třetí se dělí ANO, Hnutí pro Havířov a KDU-ČSL. Z pohledu veřejnosti se ČSSD přesunula z dosavadní levice na pravici. KSČM zaujímá střed sálu.

Zasedání bylo krátce po zahájení přerušeno krátkou přestávkou. Zastupitelé v jednacím řádu upřesňují, kdy bude vyhlašována diskuse a interpelace. Podle kritiků je pro pracující občany 14. hodina příliš brzká. Vedení města chtělo nově diskuse zahajovat už hodinu po zahájení zasedání, zatímco dosud to bylo po dvou hodinách, zpravidla tedy v 15 hodin. Podle nového usnesení zůstane v platnosti pravidlo, kdy interpelace a diskuse začnou dvě hodiny po zahájení, ale doba trvání bude omezena na hodinu, pokud zastupitelé svým hlasováním nerozhodnou jinak. Narozdíl od dosavadního průběhu interpelací a diskuse budou nyní začínat občané a teprve po nich přijdou na řadu zastupitelé se svými interpelacemi. 

Na programu je řada majetkoprávních bodů. Nesouhlasili například s prodejem pozemku poblíž Domu s pečovatelskou službou v Karvinské ulici, o který měl zájem soukromý investor. 

Práce s dlužníky
Zastupitelé jednali o prominutí části poplatku z prodlení, které souvisí s dluhem jednoho občana za bydlení v městském bytě. S tím nesouhlasila opoziční zastupitelka Iveta Kočí Palkovská (ANO): „Já nemám problém, pokud by se do tíživé situace dostal například vlivem zdravotních problémů. To to však doloženo není. Prominutí dlužné částky není podle mého názoru fér s ohledem k ostatním občanům, kteří své nájemné platí řádně." Její protinávrh však zastupitelé přehlasovali původním návrhem, kterým dluh částečně prominuli. Dali si však podmínky. Část poplatku z prodlení ve výši 62 470 korun bude prominuta pokud dlužník zaplatí doplatek dluhu ve výši 4 353,50 korun a náklady soudního řízení ve výši 2 280 korun a také, pokud bude na základě uzavřeného splátkového kalendáře platit zbytek dlužné částky za poplatek z prodlení ve výši 145 764,97 korun.
Dlužníků za nájemné má město více. S většinou z nich se domlouvá splátkový kalendář. Zajímavosti pondělního jednání byla přítomnost místopředsedy havířovské organizace ANO Antonína Polického, který jednání zastupitelů přihlížel v řadách veřejnosti. Sám totiž rovněž figuruje na seznamu dlužníků za nájemné v městském bytě. Svůj dluh ve výši zhruba 12 tisíc korun uznal a splácí ho po tisícikoruně právě podle splátkového kalendáře. 

Diskuse se vedla k návrhu účasti v česko-polském projektu Slezské pohraniční, ve kterém spolupracují Havířov, Karviná a Jastrzebie-Zdrój. Rozsah projektu bude ještě upřesňován, stejně jako celkové náklady a výše dotací, které by na ni mohla města získat. 

V přípravné fázi je také další česko-polský projekt Study Tour v krajině 4 jezer, který má spojit cyklotrasami rozsáhlé území zahrnující jezera na polské straně a Těrlickou a Žermanickou přehradu ve Slezsku. 

Po krátké přestávce začala diskuse, ve které mohou vedení města oslovit občané. 

Miroslav Szop přišel bojovat za zlepšení veřejné dopravy do okrajových částí města, Bludovic a Dolních Datyní. "Spoje, které obsluhují tyto okrajové části, končí na autobusovém nádraží a nepokračují dále do centra. Lidé při přestupu musí překonávat frekventovanou Těšínskou ulici. Jde o děti i starší občany." 

Zastupitelka Ivana Kožmínová (ČSSD) tlumočila stesk ředitele ZŠ Karoliny Světlé. "Škola má problém s úklidem nového sportoviště které je přístupné veřejnosti. Každý den je nutné uklízet velké množství nedopalků a dalšího nepořádku. Dochází k poškozování zařízení hřiště. Lidé si navíc přes hřiště zkracují cestu a hrozí jeho poškození, což by byla škoda," řekla. 

Kožmínová také jako jedna z oddávajících apelovala, aby město vyčlenilo i jiné místo k uzavírání sňatků mimo oficiální obřadní síň na zámku. "Lidé by jistě ocenili možnost uzavřít manželství ve venkovním prostředí. Krásných a vhodných míst máme několik. Možná by to chtělo zvážit a tuto možnost jim nabídnout," navrhla s tím, že dodala apel na zvýšení bezpečnosti chodců na Těšínské ulici v okolí autobusového nádraží a Kauflandu.

Rudolf Šimek (HPH) se vrátil k rozpadu koalice KSČM, ANO a Hnutí pro Havířov: "Lidé se nás ptají, co jsme provedli, že jsme skončili v koalici. Žádám, abyste mi to pane primátore vysvětlil."

Iva Georgiu (ANO) navrhla, aby byla zajištěna bezbariérovost u vstupu do nemocnice: "Jedná se o přístup pacientů z vestibulu do dalších částí nemocnice. Jsou tam na schodech sice nájezdy pro kočárky, lidé na vozících ale musí využívat bočního vchodu."
Zapravdu jí dal zastupitel Jiří Martinek (ČSSD), který je současně náměstkem hejtmana pro zdravotnictví. "Ano, je to pravda. My už máme připravený projekt pro modernizaci celého vestibulu havířovské nemocnice, kde bude pamatováno i na bezbariérovost," řekl.

Iveta Kočí Palkovská požádala, aby se v letním kině, alespoň v době promítání dětských animovaných filmů nesmělo kouřit. "V letošním roce jsme poprvé promítali digitálně. Minimální cenu vstupného určuje distributor. Pokud jde o kouření, jedná se o letní kino a je v něm prostor i pro kuřáky," odpověděla ředitelka Městského kulturního střediska Yvona Dlábková. 

Ondřej Baránek (ANO) navrhl, aby se ze zastupitelstva vysílal přímý přenos. 

Alena Olšoková (ANO) opět požádala, aby se bývalí členové klubu Ivan Bureš, Darja Tomaniecová a Petr Hrabčák vzdali svých mandátů. "Ve volbách jsem získal hlasy voličů, nikoli hnutí ANO. Zastupitelem zůstanu. Byl bych velice rád, kdyby ten hon už jednou skončil," reagoval Bureš. 

Zasedání pokračuje bodem o využití areálu bývalé zvláštní školy v Mánesově ulici. Jedná se o záměr rekonstrukce bývalých školních pavilonů. Současně jde také o záměr rekonstrukce domova seniorů Luna na Šumbarku. 

K bodu jako první vystoupila zastupitelka a poslankyně za KSČM Milada Halíková. "Areál školy město získalo od kraje. Zájemci z řad investorů nechtěli zaplatit ani část toho, co jsme za ni kraji zaplatili. S ohledem na zvyšující se počet starší občanů, je vhodné, aby město zvýšilo kapacitu domovů seniorů," řekla a navíc navrhla přijmout opatření k urychlené rekonstrukci domova seniorů Luna na Šumbarku. Oponoval jí však její stranický kolega, náměstek primátora Eduard Hezcko. "Ani za příznivých daňových příjmů pravděpodobně nebudeme mít dostatečné finanční prostředky. Proto plánujeme nejdříve stavbu domova v Mánesově ulici a teprve poté celkovou nákladnou rekonstrukci Luny," reagoval. Rekonstrukce Luny si vyžádá hrubým odhadem 100 milionů korun, stavba domova v Mánesově ulici přibližně 200 milionů. 

V obsáhlé diskusi se probírá, jaké náklady by mělo město investovat na jedno lůžko, kolik míst pro seniory má město mít a jaký komfort má svým občanům v těchto domovech dopřát. "Havířov je sociální město a chceme, aby jím zůstal. Naše domovy s jedno až dvoulůžkovými pokoji poskytují seniorům vyšší standard než soukromý domov, kde jsou i tří až čtyřlůžkové pokoje, aby byl jejich provoz ekonomicky výhodnější," řekl primátor Daniel Pawlas (KSČM). 

Zastupitelé určili, komu bude předán výtěžek z městského reprezentačního plesu. "Výtěžek z tomboly ve výši 10 393 Kč přidělili zastupitelé nezletilému chlapci z Havířova, který se s otcem nachází v dlouhodobě těžké sociální situaci. Suma je určena na pořízení psacího stolu, židle a úložných prostorů do studentského pokoje. Částku ve výši 21 tisíc svým hlasováním přiřkli zastupitelé nezletilé dívce z Havířova se zdravotním postižením na pořízení přenosné bateriové odsávačky a příslušenství k ní," informovala o detaiulech pomoci mluvčí magistrátu Jana Dybová. 

Před 17. hodinou bylo jednání ukončeno.