Program měl bezmála 60 bodů. Deník průběh jednání sledoval a průběžně aktualizoval. 

Zasedání zastupitelstva začalo ve 13 hodin. Po celou dobu bylo přístupné veřejnosti. Lidé mohli, stejně jako zastupitelé, diskutovat přímo k projednávaným bodům nebo v závěru zasedání k libovolným tématům. 

Program zastupitelstva

Zasedání havířovských zastupitelů.

Z celkového počtu 43 zastupitelů je přítomno 41. 

Při projednávání zprávy o bezpečnosti jsou přítomni zástupce obvodního oddělení Policie ČR v Havířov 1 Jan Maceček a vedoucí obvodního oddělení Havířov 3 Daniel Pilár. 

Zasedání havířovského zastupitelstva se účastnili také zástupci policie Jan Maceček a Daniel Pilár (vlevo).

13.10 - Za činnost policie ve městě v loňském roce policistům poděkovala poslankyně a zastupitelka za KSČM Milada Halíková i bývalý primátor za ČSSD Zdeněk Osmanczyk. "Věřím, že bude i nadále pokračovat spolupráce republikové policie s městskou policií," řekl. 

"Bohužel, některé věci se nám nedaří. Jde například o zajištění veřejného pořádku při větších akcích, jakými jsou třeba hokejové zápasy. Průběh utkání zvládneme, horší je to po utkáních, při rozchodu fanoušků," reagoval Jan Maceček. 

"Stacionární zařízení pro měření rychlosti budou obsluhovat strážníci?" ptal se zastupitel Vojtěch Kozák (ČSSD). "Ano, tuto činnost mohou provádět pouze strážníci," odpověděl mu ředitel MP Havířov a zastupitel za Hnutí pro Havířov Bohuslav Muras.

"Nenašla by se jiná, levnější možnost měření rychlosti vozidel?" ptal se Jiří Martinek (ČSSD). "Pořizovací náklady jsou sice poměrně vysoké, ale kryto by to mělo být z vybraných pokut, stejně i provoz tohoto zařízení," reagoval Muras. 

Zasedání havířovských zastupitelů.

13.30 - Zastupitelka Eva Šillerová (KDU-ČSL) vznesla dotaz, proč byly při rekonstrukci objektu zdravotního střediska na Dlouhé třídě zdemolovány umělecké plastiky. Podle úředníků magistrátu nebylo dílo uvedeno v technické zprávě ke stavbě a lokalita není v chráněném památkovém území SORELA. Objekt střediska město převzalo před lety od kraje. Úředníci teď budou zjišťovat, zda výzdoba byla hodnotná a měla být chráněna. 

13.50 - Zastupitelé bez diskuse schválili účast v elektronické aukci na pozemky v Dolních Datyních. 

13.52 - Jedná se o Merkuru. Zastupitelé byli informováni o tom, že vlastník, společnost Asental, už si našla jiného zájemce. "Samozřejmě jsme se zajímali, kdo bude novým vlastníkem a jaké má s areálem plány. Dosud nám však nikdo neodpověděl. Budeme to však zkoušet dále," řekl ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko (KSČM). "Podle mých informací bude nový majitel areál rekonstruovat na byty pro mladé rodiny a bydlení pro seniory," dodal zastupitel Osmanczyk. 

14.04 - Zastupitelé jednají o vyúčtování příspěvkových organizací. Ke zprávě neměli výhrady a usnesení schválili a pokračují o návrhu rozpočtových úprav pro letošní rok. Předseda finančního výboru Osmanczyk naznačil, že finanční situace související s příjmy města ze státem vybíraných daní se jeví jako špatná. "Situaci sledujeme. Výpadek od začátku roku do března proti stejnému období loňského roku se pohyboval kolem 50 milionů korun, teď po zaslání další splátky, je to zhruba 30 milionů. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet a pokud se nezlepší, budeme muset přijmout úsporná opatření, především v investiční oblasti," řekl náměstek Heczko. 

14.30 - Zastupitelé jednají o přidělování dotací z městského rozpočtu. 

Jana Feberová (ČSSD) z kulturní komise se podivila, proč by měly peníze dostávat rodinná centra, která mají svou výdělečnou podnikatelskou činnost. "My jsme navrhli, aby jejich žádost o dotaci 300 tisíc byla zamítnuta, radní však přesto přiznali každému z těchto tří center přispět 10 tisíci," řekla. 

Podle jakého klíče se peníze přerozdělují? V komisi životního prostředí jsme získali 99 500 korun, zatímco jednotlivé kluby a organizace ve sportu a kultuře dostávají mnohem vyšší dotace. Životní prostředí se přitom týká nás všech," řekla Eva Šillerová. 

S úpravou dotací pro některé sportovní kluby a navíc pro hornickou kapelu vystoupil Pavel Rapant (ČSSD). 

"Přijali jsme celkem 212 žádostí. Snažil jsem se hovořit se všemi předsedy komisí, které podávaly návrhy. Rada města do návrhů zasahovala mnohem méně, než dříve," vysvětlil Daniel Vachtarčík (HPH).  

„Na schůzce nám pan náměstek deklaroval, že proti předchozímu vedení města to nyní bude lepší, a já si nyní myslím, že je to naopak ještě horší," řekl občan Kamil Marťák, který upozornil na některé podezřelé rozdíly ve výši dotací mezi jednotlivými kluby. Připomněl také volejbalový klub, který dostal dotace, přestože městu dluží peníze, zatímco jiní sportovci nedostanou nic. 

Zdeněk Osmanczyk se podivil částce 10 tisíc korun vyhrazené pro vlakové nádraží. "Ano, jsou to peníze pro zlepšení prostředí v nádražní hale," vysvětlil náměstek Vachtarčík. 

Zastupitelé hlasovali o jednotlivých protinávrzích. Souhlasili s jedním jediným, a to opoziční zastupitelky Feberové. Rodinná centra nedostanou nic a vyhrazených 30 tisíc půjde na činnost umělecké školy. Ve finále pak zastupitelé schválili původní návrh přidělení dotací sportovním a kulturním organizacím. 

15.02 - Schválen byl plán pokračování realizace revitalizace šumbarského sídliště Za Teslou. 

15.14 - Bez diskuse prošlo zastavení připravované rekonstrukce domova seniorů Luna na Šumbarku. Deník o tom psal v článku: Domov seniorů čeká rozsáhlá rekonstrukce

15.15 - Jedná se o zastavení projektu stavby Dopravního terminálu. K bodu vystoupil občan Jan Szturc. Kritizoval připravovanou rekonstrukci podjezdu pod kolejistěm a navrhoval prodloužit podchod z nádražní haly k prodejně Lidl.

Na jeho slova reagoval hospodářský náměstek primátora Ivan Bureš (ANO). "My v současné době připravujeme projekt v přednádražním prostoru a pozemky, které nám chybí, chceme od Českých drah koupit. Nádražní hala a vlaková stanice nám nepatří," řekl Bureš. 

Více informací o terminálu je ZDE

15.25 - Po 15minutové přestávce zastupitelé pokračují v projednávání dalších bodů programu. Schválili například příspěvek pro včelaře, úpravy odpadové vyhlášky. Bez diskuse prošel také návrh na zřízení dvou míst pro úsekové měření rychlosti na Těšínské a Dělnické ulici. Deník o tom psal v článku: Havířovští zavedou úsekové měření rychlosti

15.49 - Jedná se o znovuvstoupení do Svazku měst a obcí okresu Karviná (SMOOK). Havířov z něj vystoupil, protože ze členství neměl očekávaný efekt. Místo toho vstoupil do Mikroregionu Těrlické a Žermanické přehrady. Dotaz, proč do SMOOK opět vstoupit, vznesl opoziční zastupitel Miroslav Polák (ČSSD). 

Znovuvstoupení obhajoval náměstek primátora Heczko. "Lze na to pohlížet z několika rovin. Finančně jsme dříve z účasti ve svazku příliš neprofitovali. Podíleli jsme se však na některých projektech. Do budoucna počítáme například s rekonstrukcí lesoparku Stromovka, parku za okresním soudem nebo stavby multifunkční cvičiště pro hasiče a strážníky za zbrojnicí v Životicích. Věříme, že členstvím ve svazku se nám podaří získat finanční prostředky," vysvětlil Heczko. 

S tím však ostře nesouhlasil bývalý primátor Osmanczyk. "Je to nesmysl. Naše projekty nikoho ze svazku nezajímají. Obce ze svazku mají dost svých problémů s cyklostezkou podél řeky Olše. Členství v Mikroregionu Těrlické a Žermanické přehrady je pro město mnohem výhodnější. Projektů souvisejících s turistickým ruchem a související zaměstnaností je tam celá řada. Proto navrhuji tento bod odložit," řekl Osmanczyk. Jeho návrh však nebyl schválen a zastupitelé schválili vstoupení do SMOOK. 

16.13 - Zastupitelé jednají o odměnách pro sebe a členy komisí. Diskutovat nikdo nechtěl. Radní nyní budou brát měsíčně 4730 korun plus 683 korun příspěvku odvíjejícího se z počtu obyvatel města. Řadoví zastupitelé dostanou měsíčně 1159 korun a příspěvek 683 korun. Předsedové výborů budou ohodnoceni 3384 korunami a příspěvkem 683 korun. Předsedové zvláštních orgánů zastupitelstva, tedy komisí, mají nárok na odměnu 5996 korun. 

16.15 - Zastupitelé schválili návrh zastupitelky Milady Halíkové na úpravu jednacího řádu tak, aby diskuse byla zařazena dvě hodiny po zahájení jednání, aby občané nemuseli čekat na konec jednání, který není pevně stanoven. 

16.20 - Jednání bylo ukončeno a zastupitelé a občané se zapojují do diskuse. 

Bývalého hospodářského náměstka primátora Pavola Jantoše (ČSSD) zajímalo, jak současné vedení dospělo k částce, kterou účtovalo firmě za nedostatky při stavbě ulici V Zátiší.

Soňu Dosedělovou (KSČM) zajímalo, kdy bude rekonstruována ulici Petra Bezruče, aby tam vzniklo více parkovacích míst.

Eva Šillerová se ptala o situaci při stavbě dopravního hřiště. "Proč nebude veřejně přístupné? Jak bude řešeno parkování autobusů přivážejících děti? Budou vysazeny stromy v okolí? Bude v okolí ochranný val?" ptala se v návaznosti na podnět občana Jana Szturce.

Zastupitel Pavel Rapant se zajímal o zpracovávanou koncepci sportu. Darja Tomaniecová (ANO) navrhla vytvořit diskusi mimo zastupitelstvo: "Aby se lidé mohli vyjadřovat k dění ve městě a zapojit se aktivně." "Určitě i letos absolvujeme schůze s občany," reagoval primátor Daniel Pawlas.

Iveta Kočí Palkovská (ANO) se ptala na zrušení pohotovosti v nemocnici ve 22 hodin. "Lékaři jsou voláni na Centrální příjem ze svých oddělení. Vyšetřen je každý pacient," vysvětlil havířovský zastupitel za ČSSD a náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek. 

Občan Jasiok ve svém příspěvku kritizoval rekonstrukci autobusového nádraží, včetně spoluúčasti města na projektu. 

Na téma života ve městě hovořil i občan Oldřich Blažek, dřívější okresní tajemník KSČ: "Obsahem mého příspěvku není politika. Chci se věnovat rekonstruovanému autobusovému nádraží. Zúčastnění jaksi přehlédli, že místo veřejné budovy byla soukromému vlastníkovi postavena provozní budova. Havířov tak má další nechtěné prvenství. Autobusové nádraží bez čekárny, bez občerstvení."

"Za sebe můžu říci, že jsem rád za každou novou budovu ve městě. Vidím ale i ty nedostatky a vnímám chybějící čekárnu. Radní kvůli tomu iniciovali jednání s vedením ČSAD Havířov, které by mělo vést k nápravě," reagoval primátor Pawlas. Náměstek Bureš řekl, že schůzka se bude konat už v úterý. 

S posledním příspěvkem vystoupil Jan Szturc, který se věnoval dopravnímu hřišti.  

17.05 - Jednání bylo ukončeno.