Nejvíce se jich tvoří v částech Poruba a Kopaniny. Majitelé některých pozemků uklidili po jednání s orlovskými úředníky sami. O některé ze skládek se postarali pracovníci společnosti SMO.

„Majitelé pozemků argumentovali tím, že celou řadu skládek na jejich pozemcích vytvářejí samotní Orlované," vysvětlila mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Ředitel společnosti SMO Jaroslav Vaněk připomněl, že jeho lidé odklidili 472,77 tun objemného odpadu, 1,776 tun pneumatik, 0,68 tun biologicky rozložitelného odpadu a 42 tun stavebního odpadu.

Úklidem ale snahy města nekončí. To černým skládkám vyhlásilo boj i do budoucna.

„Například provádíme monitoring lokalit, kde skládky vznikají, pomocí fotopastí, nebo kamerového systému. Situaci sledují strážníci městské policie. Pomoci by zde měla sehrát i nová obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města. Nově totiž vyhláška totiž řeší třeba i způsob nakládání s kovovým odpadem tak, aby se zabránilo protiprávnímu jednání, které se v souvislosti s kovy objevovalo," popisuje mluvčí města.

Město si přitom zametlo i před vlastním prahem a odstranilo nepovolené skládky také přímo z vlastních pozemků.

„Nechceme, aby nám ve městě vznikaly černé skládky, a tak budeme i nadále nekompromisně postihovat původce skládek. Věříme, že i přijatá vyhláška by mohla minimalizovat vysoký podíl nekovového odpadu z rozebíraných starých aut, které obvykle končí na černých skládkách. Ve městě jsou sběrné dvory, takže každý, kdo se chce zbavit nepotřebných věcí, je může využít a rozhodně nemusí vytvářet černé skládky," dodal orlovský starosta Tomáš Kuča.

Monitoring rizikových míst pomocí fotopastí se osvědčuje i jinde. Dobré zkušenosti s tím mají například také v Karviné.