Ve městě už tato situace čeří atmosféru několik měsíců. O co jde? V průmyslové zóně má zájem podnikat firma ORC Recykling, s. r. o., která zde chce provozovat Centrum výzkumu a vývoje inovačních technologií (CVVIT). Nedůvěru místních budí například to, že firma v průběhu měsíců mění své původní záměry a plány.

„V záměru šlo o linku na výrobu ušlechtilých materiálů z druhotných surovin. Záměr se netýkal zpracování nebezpečných odpadů a papírenský odpad se měl zpracovávat v chráněném vakuovém bezemisním prostředí. Oproti původnímu záměru investor svůj záměr změnil tak, že v novém centru má být pouze linka na třídění dovezeného papírenského odpadu na jednotlivé části a jejich odvoz ke zpracování jinde," řekla starostka Rychvaldu Šárka Kapková.

Jenže někteří místní opoziční zastupitelé i obyvatelé nevidí budoucnost s CVVIT za humny vůbec růžově. Důkazem jsou i tři podpisové akce, kdy pod tou zatím poslední bylo ke včerejšku podepsáno okolo tisícovky lidí.

„Lidé se bojí stovek tun navezeného odpadu měsíčně. Vypouštění více než deseti tun „páry" denně do ovzduší, kdy není vůbec jasné, co všechno může obsahovat. Bojí se i zvýšení dopravy a zplodin v už tak znečištěném ovzduší," upozorňuje zastupitel Václav Pavlík.

Dodává, že obavy vzbuzuje také neexistence jakýchkoliv záruk, že se za pár let, po vyčerpání dotací ze strany investora, vše nezmění a v objektu se neobjeví třeba právě komerční zpracování odpadu pyrolýzou.

Jak zjistili obyvatelé Rychvaldu, celý proces by prý měl vypadat tak, že se do areálu bude denně dovážet 35 tun odpadu, poté se má namáčet, separovat, drtit, sušit, a tak přeměňovat na tuhé alternativní palivo.

„Technologická laboratoř v Rychvaldě je určená ke zhodnocování druhotných surovin na finální produkty," říká jedna z obyvatelek Rychvaldu Dagmar Pižová, která připomněla, že investor s lidmi, kteří bydlí poblíž areálu, dostatečně nekomunikuje.

Dodala, že původní verzí bylo zpracovávání vysoce infekčního nemocničního materiálu nízkoteplotní pyrolýzou a vznik lehkých topných olejů. Tento záměr firma uváděla i ve vypsané veřejné zakázce, kterou pro chyby v zadávací dokumentaci 16. prosince 2015 zrušila.

„Dle našich informací, které nám poskytli zástupci spolupracující firmy LTS na posledním zasedání zastupitelstva města Rychvald, se ale pyrolýza a zpracovávání odpadů pro komerční účely do budoucna nevylučuje," dodala Dagmar Pižová.

Kdo bude rozhodovat?

Současný stav? Zatím se neví, zda zmiňovaná firma v Rychvaldě podnikat začne, a svou roli zde sehraje i kraj.

„Napětí ve městě, které zcela zbytečně vyvolali někteří opoziční zastupitelé, už se vyhrotilo natolik, že dochází k zastrašování a vyhrožování nejen zástupcům vedení města, ale i úředníkům, kteří mají nestranně rozhodovat. Proto jsem musela z důvodu možného narušení nestrannosti celou věc oznámit Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který rozhodne, jestli v této věci má rozhodovat náš, nebo jiný stavební úřad. Do té doby je řízení přerušeno a stavební úřad nesmí vydat žádné rozhodnutí. Město samozřejmě bude žádat, aby bylo účastníkem řízení a mohlo chránit zájmy občanů," řekla Deníku starostka Rychvaldu Šárka Kapková.

Změna územního plánu, o které se jednalo na posledním zasedání rychvaldského zastupitelstva, by se mohla schvalovat už v červnu. „Náš návrh je asi takový, že chceme, aby se v oblasti, která je momentálně v územním plánu zanesena jako oblast pro lehký průmysl a výrobu, zakázala jakákoli manipulace s dovezeným odpadem," řekl zastupitel za hnutí ANO Milan Starostka.

Návrh změny budou koncipovat úředníci bohumínského stavebního úřadu, schvalovat zastupitelé města Rychvaldu.