Členové Bez mámy, která sídlí v Nošovicích, ale má úzké vazby a spolupracovníky také na Karvinsku, právě odjeli do Afriky, aby tam se „svými“ dětmi trávili Vánoce a třeba také sázeli stromy.

„Vánoce v Africe budou něco tak skromného, že by to většině Evropanů jako Vánoce ani nepřišlo. Velmi se těším, že je prožiji v jejich původní prostotě. Plánujeme, že připravíme se sirotky živý betlém – představení vánočního příběhu zrození v chudé stáji. Uprostřed muslimské vesnice to bude jistě nevšední zážitek vzájemného porozumění,“ uvádí koordinátorka Bez mámy Michaela Gongolská. V Mahangu už několik let působí centrum české organizace. Dalším úkolem bude výsadba stromů, které

tamním lidem zajistí ovoce a africké planině poskytnou také blahodárný stín. „Hlavním úspěchem letošního roku bude přestěhování sirotků – dívek do ubytovny našeho centra, která se dokončuje. Přesun přispěje nejen k důstojnějšímu zázemí, ale i k bezpečí,“ říká dále Michaela Gongolská.

„Letos jsme díky českým školám pomohli sedmi tanzánským školám s opravami, vybavením a pomůckami. To se dotkne více než 500 žáků. Každoročně přijímáme nové děti do projektu Adopce sirotků, v letošním roce získalo jedenáct dětí svého rodiče na dálku z Česka. Všem přispěvatelům a spolupracovníkům moc děkujeme,“ dodávají lidé z Bez mámy.