Hlavním bodem třídenního zasedání výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj byl rozvoj území Moravskoslezského kraje s využitím finančních prostředků z Regionálního operačního programu a problematika čerpání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu.

Výjezdní zasedání se konalo v kraji už od úterý. Výbor vede havířovská zastupitelka a poslankyně Milada Halíková. V části konané v Havířově poslanci jednali se sekretáři Euroregionu Těšínské Slezsko na téma čerpání finančních prostředků EU na rozvoj regionu a přeshraniční spolupráce. Pozvaní zástupci obcí a měst také se zákonodárci diskutovali o Zákoně o pozemních komunikacích, problematice stavebních úřadů a sociálním bydlení.

K prezentaci rozvoje města a čerpání a využití finančních prostředků z operačních programů přijali pozvání primátor Havířova Daniel Pawlas a jeho náměstci. „Jednání bylo oboustranně přínosné, dalo nám možnost předat poslancům své poznatky k dané problematice, které nyní mohou zohlednit při tvorbě zákona," řekl primátor.